KAVB
 
   


 
                   
 

Džiaugiuosi, kad egzistuoja garsai, spalvos, kad iš jų išgaunami menai,  kad ir man leista prisiliesti, sklaidyti garsinius puslapius. Sklaidyti nesukeliant vėjo, kuris gali išbarstyti visą Knygoje sudėtą esmę.

Harmonijos neįmanoma pasiekt taip sau, be niekur nieko, atsiribojus nuo pasaulio, nuo kosmoso, kuriame labai daug tuo pačiu metu kančios ir tyrumo, ir atskirt tų dalykų neįmanoma.

Man svarbiausia – saviraiškos laisvė. Žiūriu į kūrybos procesą kaip į tam tikrą žaidimą garsais, nuotaikomis, laiku.

Vidmantas Bartulis     

Vidmantas Bartulis atgaivino svarbiausią romantizmo principą – dvasinį muzikos turinį, jos turtingas sąsajas su poezija, begalinę metaforų erdvę ir projekcijų spinduliavimą bei lietuviškumo bruožą – jautrumą tikrajai prasmei.
Metaforiškumas – šio autoriaus stiprioji jėga, pirmiausia sušvytėjusi jo minimalizmo kūriniuose.

Jūratė Landsbergytė     

Įžanga

Bibliografinėje rodyklėje atsispindi Vidmanto Bartulio muzikinė kūryba nuo 1975 metų,straipsniai, esė, pokalbiai, spaudoje nuo 1973 metų, publikacijos apie Vidmantą Bartulį nuo 1980 metų.

Straipsniai išdėstyti metų chronologine seka, o metų viduje – pagal abėcėlę. 

Rodyklė nuolat papildoma naujais įrašais.

Muzikos kūriniai sugrupuoti pagal žanrus arba atlikimo būdą, o skyrelių viduje – pagal abėcėlę. Prie kiekvieno kūrinio pateikiamos žinios apie jo viešą atlikimą,sutartiniu ženklu pažymėta, kokia forma kūrinys išleistas. Natos ir garso įrašai suregistruoti atskirai. Galima pasiklausyti muzikos kūrinių fragmentų.

Sutartiniai ženklai:

Natų leidinys
Kompaktinis diskas
Vinilinė plokštelė
Kompaktinė kasetė
Kauno apskrities viešosios bibliotekos fondo šifras
Autoriaus komentarai