KAVB
 
   


 
                   
 
Natų leidiniai

Lapai : [altui ir fortepijonui]. – [Rankraščio kopija] - 19 lap. - Tekstas vienoje lapo pusėje
KAVB [MZ G 11-14459]  

Matas = Matthew . – 11, [1] p. : portr. – Gretut. tekstas liet., angl. // Kūriniai vargonams.
– [Vilnius] : Design, 1994. – [Kn. 2]
Kn. taip pat: Apie kompozitorių (liet., angl.), p. [1]
KAVB [MZ G 61029;  MZA 786.6-Ku-278]

Minutė Profesoriaus atminimui. – [Rankraščio kopija]. - [1] lap.
KAVB [MZ G 11-14464]

Pats Jėzus mane lanko // Kanklelių malda. - Kaunas : Kauno lietuvių tautinės kultūros centras, 2000. - Nr. 16

Sonata Nr. 3 : [fortepijonui]. – [Rankraščio kopija]. - 21 p.
KAVB [MZ G 11-14457]