KAVB
 
   


 
                   
 
2015
2016 2017
1968 Į viršų

Pirmieji bandymai – sėkmingi : [apie koncerte atliktus A. Kubiliūno kūrinius] / D. Radaitis [i.e. A. Petraitis] // Raudonoji vėliava (Šiauliai). – 1968, spal. 3

1969 Į viršų

Kompozitorių sąjungoje : [apie Sonatos fortepijonui Nr. 1 perklausą] / M.V. // Literatūra ir menas. – 1969, birž. 21, p. 14

1970 Į viršų

Ekspansija ir susikaupimas : [ apie jaunųjų kompozitorių kūrinius „Mintys“, Sonatą fortepijonui, Tris lietuvių liaudies dainas ir kt.] / E. Jokūbonienė // Vakarinės naujienos. – 1970, kovo 31

Gėlės įpareigoja : [apie koncertą iš ciklo „Lietuvių kompozitorių kamerinė muzika“ J. Gruodžio aukštesn. muzikos m-kloje] / Mindaugas Urbaitis // Kauno tiesa. – 1970, vas. 27

Kompozitorių kūrybinis [susitikimas] / P. Savukynaitė // Raudonoji vėliava (Šiauliai). – 1970, bal. 16

*Kūriniai vaikams / A. Š. // Literatūra ir menas. – 1970, geg. 9, p. [15]

*Kronika / R. Gumbys // Vakarinės naujienos. – 1970, vas. 17.

*Muzika – mano gyvenimas : / S. Peleckytė // Raudonoji vėliava (Šiauliai). – 1970, kovo 7

Muzikas dirba Kaune / Giedrius Kuprevičius. – Nuotr. // Kauno tiesa. – 1970, rugs. 5

*Muzikinių premjerų dienos : [apie Lietuvos kompozitorių sąj. plenumą] / Eduardas Balsys //
Vakarinės naujienos. – 1970, lapkr. 9

Pasiklausius jaunųjų balso : [apie Algimanto Kubiliūno, Jurgio Juozapaičio ir Giedriaus Kuprevičiaus kūrybą ] / Adeodatas Tauragis // Literatūra ir menas. – 1970, vas. 28, p. 15

*Pirmieji pagalbininkai / V. Bagdonas // Kalba Vilnius. – 1970, geg. 22

*Sąskambiai / B. Ambraziejus // Kalba Vilnius. – 1970, kovo 13

*Simfoninis žemdirbiams / B. Cesarkas // Leninietis (Šiaulių raj.). – 1970, bal. 21

*Skirtingų žanrų baruose / K. Garlauskas // Literatūra ir menas. – 1970, lapkr. 21

Supažindiname : [Apie jaunuosius respublikos kompozitorius.– Turinyje : Algimantas Kubiliūnas / Laima Burkšaitienė; Jurgis Juozapaitis / Jūratė Burokaitė; Anatolijus Šenderovas / Nesa Aleksandravičienė]. – Portr. // Literatūra ir menas. – 1970, lapkr. 7, p. 10

*Svečiuose – Lietuvos simfoninis / B. Cesarkas // Raudonoji vėliava (Šiauliai). – 1970, bal. 23

*Šiandien filharmonijoje / Giedrius Kuprevičius // Kauno tiesa. – 1970, vas. 21

*Uostamiestis priėmė šiltai / M. Miknevičius // Raudonoji vėliava (Šiauliai). – 1970, bal. 30

1971 Į viršų

Gaivūs jaunųjų balsai : [apie kompozitorius Vytautą Montvilą, Algimantą Kubiliūną, Giedrių Kuprevičių] / Ona Narbutienė. – Iliustr. // Nemunas. – 1971, nr. 11, p. 24-27

Iš liaudies gelmių / Z. Morkūnaitė. – Portr. // Vakarinės naujienos. – 1971, liep. 8

Kompozitorių sąjungos valdybos plenumas : [ir apie vokalinį ciklą „Aukso žiedą dovanojo“] / Juozas Antanavičius // Muzika ir teatras. – Kn. 7,  (1971)  , p. 134-135

Algimantas Kubiliūnas. – Iliustr. // Tarybų Lietuvos kompozitoriai ir muzikologai / Juozas Gaudrimas. – Vilnius : Vaga, 1971, p. 116-117

*Skambėjo nauji kūriniai // Tiesa. – 1971, geg. 25

Svečiuose pas žemdirbius : [Šakių raj. viešėjo tarp kitų kompozitorių ir Algimantas Kubiliūnas] / A. Balandis // Kauno tiesa. – 1975, vas. 16

1972 Į viršų

*Ir vėl nauji kūriniai : / Eugenija Ragulskienė // Kauno tiesa. – 1972, kovo 4

*Kviečia į vakarą : / Dainuolė Kazlauskienė // Kauno tiesa. – 1972, lapkr. 25

Pabaltijo muzikologų susitikimas : [apie konferenciją Taline] / Ona Narbutienė // Literatūra ir menas. – 1972, spal. 14, p. 6

Pabaltijo muzikologų konferencijos programos //Sirp ja vasar (Talinas, Est.). – 1972, rugs. 29, p.11

1973 Į viršų

*„Grok, Jurgeli“ uvertiūra /A. Marčiulionis // Kauno tiesa, 1973, spal. 11

1974 Į viršų

*Didelės akordeono galimybės / M. Martinkienė // Kauno tiesa. – 1974, geg. 12

*Kompozitorių posėdis įmonėje // Kauno tiesa. – 1974, geg. 30

[SSRS V kompozitorių suvažiavimo delegatai] : Giedrius Kuprevičius, Vytautas Laurušas, Vytautas Jurgutis, Vladas Švedas [i.e. Algimantas Kubiliūnas] / S. Šimkaus nuotr. – Str. : Didžioji muzikos prasmė // Literatūra ir menas. – 1974, bal. 20, p. 3

1975 Į viršų

Filharmonija jaunimui // Vakarinės naujienos. – 1975, lapkr. 5

*„Grok, Jurgeli“ / A. Baranauskaitė. – Iliustr. // Gimtasis kraštas. – 1975, gruod. 18

Kompozitoriai apie savo veiklą : [apie Kompozitorių sąj. Kauno sk. atask. susirinkimą] / K. Rutkutė // Kauno tiesa, 1975, geg. 30

*Kūrybiniai planai ir problemos / Eugenija Ragulskienė // Kauno tiesa. – 1975, kovo 2

*Kviečia penktoji tradicinė / Giedrius Kuprevičius // Kauno tiesa. –1975, lapkr. 23

Mažosios premjeros : [Profsąj. kultūros rūmuose atlikti ir Algimanto Kubiliūno kūriniai fortepijonui] // A. Balandis // Kauno tiesa. – 1975, gruod. 2

*Minėjimas „Drobėje“ / T. Vasiliauskas. – Iliustr. // Vakarinės naujienos. – 1975, rugs. 17

Moksleivių meno šventė : [vaikų muzikos savaitėje atliktos ir Algimanto Kubiliūno dainos vaikams] / S. Šliurpienė // Kauno tiesa. – 1975, bal. 6

*Muzikantų tų linksmumas / A. Balsytė // Kauno tiesa, 1975, gruod. 18.

*Pagerbė Kiprą Petrauską : [90-ųjų gimimo metinių minėjime] / Algirdas Pilvelis. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1975, lapkr. 23

Svečiuose – kompozitoriai : [Algimantas Kubiliūnas ir Vladas Švedas susitiko su 2-osios vaikų muzikos mokyklos moksleiviais] / R. Šurka. – Kauno tiesa. – 1975, kovo 27

1976 Į viršų

Karinės dainos vakaras : [apie koncertą profsąj. kultūros rūmuose, kurį vedė Algimantas Kubiliūnas] / K. Liupšys // Kauno tiesa. – 1976, geg. 16

*Susitikimai su muzikais / A. Balandis, Teresė Chmieliauskaitė // Kauno tiesa. – 1976, kovo 6

1977 Į viršų

*Dešimtmečius skambėjęs : [apie Kauno kariljoną] / L. Samuolis // Kauno tiesa. – 1977, saus. 29

*Paskaitos apie muziką / K. Rickus // Kauno tiesa. – 1977, vas. 19

*Pradedant 1977-uosius / Giedrius Kuprevičius // Kauno tiesa. – 1977, saus. 9

Susitikimas su kompozitoriumi / R. Jankauskas. – Kauno tiesa. – 1977, geg. 21

1978 Į viršų

*Įdomus susitikimas : /J. Jankauskaitė // Kauno tiesa. - 1978, saus. 4.

Jie rašo vaikams. – Rec. kn. : Они пишут для детей. – Москва, 1978 / Eugenija Ragulskienė // Kauno tiesa, 1978, gruod. 23

Kauniečiai kompozitoriai – [kompozitorių] sąjungos V plenumui / A. Balandis // Kauno tiesa. – 1978, kovo 1.

*Reikšminga muzikos šventė / Jūratė Vyliūtė // Kalba Vilnius. – 1978, spal. 6.

Композиторы Каунаса – детям : [apie Kauno kompozitorių muziką vaikams] /Галина Вульфсон. – Portr., nuotr. // Они пишут для детей . – Bып. 2. – Москва : 1978, p. 97 – 136

1979 Į viršų

Kauno muzikinis klimatas : [pokalbis prie apvalaus stalo]. // Kultūros barai. – 1979, nr 1, p. 15-19

Kūrėjų ataskaitos : [apie naujus kauniečių kūrinius ir Koncertinę pjesę pučiamųjų kvintetui] / Eugenija Ragulskienė // Kauno tiesa. – 1979, birž. 16

Malonus susitikimas : [Lietuvoje viešėjusi pianistė Tatjana Voronina atliko ir kompoziciją „Mintys“] / Eugenija Ragulskienė // Kauno tiesa. – 1979, bal. 7

*Nauji muzikos įrašai // Kalba Vilnius. – 1979, kovo 11

Apie kompozicijas „Mažoji uvertiūra“ ir „Baladė rauda“

Nauji kauniečių kūriniai / Eugenija Ragulskienė. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1979, vas. 24

Recenzija be kabučių... / Aldona Kisielienė. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1979, kovo 3

Simfoninės – vokalinės muzikos vakaras / Daina Klimauskaitė // Kauno tiesa, 1979, vas. 17

-------

Skirtas chorinei muzikai : [apie kompozitorių sąjungos plenumo koncertus ir kūrinį vaikų chorui „Smilčių kalnelis“] / Eugenija Ragulskienė // Kauno tiesa. – 1979, kovo 9

1980 Į viršų

*Atsiliepę dainoj : / J. Levickas // Kauno tiesa. – 1980, vas. 9

Algimanto Kubiliūno autorinis : [apie koncertą K. Petrausko muziejuje ir kūrinius: „Mintys“, „Lašai“, „Linksmos ir liūdnos dainelės“, Koncertinė pjesė, „Nuotaika“, „Aukso žiedą dovanojo“] / Adeodatas Tauragis // Literatūra ir menas. – 1980, kovo 11, p. 2

1981 Į viršų

*Muzikos rudens anonsas : / Vidmantas Bartulis // Kauno tiesa, 1981, spal. 10

*Patiems mažiausiems / R. Kuzmienė // Kauno tiesa. – 1981, kovo 14

Respublikinis muzikos festivalis „Muzikos ruduo-81“: Kūrinių anotacijos. – Vilnius, 1981, p. 23-24

Neišnaudotos galimybės : [ J. Gruodžio aukštesn. muzikos m-klos atlikėjai pasirengę koncertuoti miesto visuomenei] // Kauno tiesa. – 1981, spal. 3.

Apie Kvintetą pučiamiesiems

A. Kubiliūno kvintetas / Eugenija Ragulskienė // Literatūra ir menas. – 1981, spal. 3.

Sėkmingi kauniečių debiutai / Eugenija Ragulskienė // Kauno tiesa. – 1981, spal. 24

1982 Į viršų

Brandaus darbo vaisiais besidžiaugiant / Eugenija Ragulskienė // Kauno tiesa. – 1982, geg. 22

Kamerinės muzikos savaitė / M. Milerienė // Kauno tiesa. – 1982, gruod. 18

-------

Miesto kompozitoriai – vaikams :[apie koncertą, kuriame atliktos ir Dvi pjesės fortepijonui] / Alina Baškytė // Kauno tiesa. – 1982, gruod. 11

Skamba nauji kūriniai : [apie koncertų ciklą „XII Kauno muzikos savaitė“, kuriame atlikti „Peizažas“, „Dainuoju Lietuvą“] / Eugenija Ragulskienė // Kauno tiesa. – 1982, gruod. 4

Tūkstančiai koncertų : [apie Kaune vykstančius varpų muzikos koncertus, kuriuose skamba ir kūrinys kariljonui „Varpai“] / Eugenija Ragulskienė. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1982, rugs. 25 

*Žmogaus kūrybiškumo išraiška / Zigmas Kazakevičius // Kauno tiesa. – 1982, gruod. 25

1983 Į viršų

Kūrybinis jaunimas – kovų ir darbo veteranams : [Kauno muzikinio teatro orkestras ruošia atlikti Algimanto Kubiliūno kūrinius] / Jūratė Karbauskienė. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1983, gruod. 3

1984 Į viršų

*Kauniečių kūriniai : [ apie kūrinius, atliktus IX Lietuvos kompozitorių suvažiavime] / A. Balandis // Kauno tiesa, 1984, bal. 3

Kompozitoriaus atminimui įamžinti : [apie J. Gruodžio 100 metų jubiliejaus minėjimą ir bendrą Kauno kompozitorių kūrinį J. Gruodžiui] / V. Baranauskas // Gimtasis kraštas. – 1984, gruod. 20

Konkursas J. Gruodžio 100-mečiui : [chorinės dainos konkurso rezultatai] // Literatūra ir menas, 1984, gruod. 15

A. Kubiliūnas su J. Gruodžio aukštesniosios muzikos mokyklos dėstytojais : / Edmundo Katino nuotr. // Gimtasis kraštas. – 1984, gruod. 20

Miesto kompozitorių ataskaita : [klausytojams pristatyti nauji kūriniai, tarp jų ir Triptikas vargonams] / Juozas Katilius // Kauno tiesa. – 1984, kovo 17

Pagerbtas Juozo Gruodžio atminimas // Kauno tiesa. – 1984, gruod. 22

Vėl sėkmingi debiutai : [ir apie Triptiką vargonams, Dramatinius eskizus ir dainas „Peizažas“ bei „Dainuoju Lietuvą“] / Eugenija Ragulskienė // Kauno tiesa. – 1984, bal. 13

1985 Į viršų

Mūsų laureatai : [premijuoti geriausių straipsnių autoriai]. – Nuotr. // Kultūros barai. – 1985, nr. 12, p. [58]

Nauji Kauno kompozitorių kūriniai : [koncerte Menininkų namuose skambėjo 2 vokalizės balsui ir fortepijonui, diptikas „Aukštaitija“ ir kt.] / B. Dailydaitė // Kauno tiesa. – 1985, geg. 26

Praėjusių metų gruodžio mėnesį...: [apie moksl. konferenciją „Juozas Gruodis savo laiko ir mūsų dienų kontekste“, kurioje atlikti ir Algimanto Kubiliūno kūriniai] // Kauno tiesa. – 1985, vas. 2

1986 Į viršų

Chorinės dainos konkursui pasibaigus : [Apie Stasio Šimkaus 100-sioms gimimo metinėms skirtą konkursą] /Julija Bardišiūtė// Kauno tiesa. – 1986, lapk. 25

Gimė nauja tradicija? : [apie Kauno kamerinės muzikos festivalį] / Gražina Kirvelytė // Kauno tiesa. – 1986, vas. 15

Miesto muzikinei kultūrai – naują impulsą / Giedrius Kuprevičius // Kauno tiesa. – 1986, saus. 22

1987 Į viršų

Nes bijome būti kitokie : [poleminės pastabos perskaičius Algimanto Kubiliūno str. „Breikas, krepšinis ar... dainavimas?“] / B. Aniulienė // Kauno tiesa. – 1987, gruod. 12

*Pokalbis apie muzikinės kultūros problemas : [Kauno menininkų namuose] / Gražina Kirvelytė // Kauno tiesa. – 1987, bal. 18

1988 Į viršų

Mes ir muzika : [apie Lietuvos muzikų d-jos steig. konferenciją] / Rūta Kanopkaitė // Kauno tiesa. – 1988, kovo 23

Informuojame, primename : [apie „Kauno tiesos“ laikr. rubriką „Muzikinis gyvenimas“] / Dalia Kairaitytė // Kauno tiesa. – 1988, rugs. 18, p. 3

1992 Į viršų

Juozo Pakalnio mįslė, besibeldžianti į Lietuvos duris : [apie kompozitoriaus 80-mečio paminėjimą] / Jonas Varonavičius. – Iliustr. // Kauno laikas. – 1992, rugp. 22, p. 4

1994 Į viršų

Adresuota sielai : [apie kompozitorių Algirdą Bružą ir jo minimas dėstytojo Algimanto Kubiliūno muzikos pamokas] / Birutė Žymantienė. – Iliustr. // Katalikų pasaulis. – 1994, Nr. 6, p. 19

1995 Į viršų

Žvelgiant iš Londono : [apie A. Kubiliūno organizuotą koncertą, skirtą J. Gruodžio 110 – sioms gimimo metinėms] / Giedrius Kuprevičius // Kauno diena – 1995, saus. 7, priedas „Santaka“, p. 16

1996 Į viršų

Apie tris iš 18-os „Gaidoje“: [apie festivalį ir jame atliktus „Mačernio sonetus“] / Karina Firkavičiūtė // 7 meno dienos. – 1996, gruod. 20, p. 5

Gražia sukaktim pasidžiaukim :[apie Lietuvos kompozitorių sąj. Kauno sk. jubiliejų] / Kristina Mikuličiūtė-Vaitiekūnienė. –(Rubrika: „Vakar. Šiandien. Rytoj“) // Kauno diena. – 1996, birž. 24, p. 4

Algimantas Kubiliūnas : kompozitorius=composer.– Portr. – Liet., angl. // Kauno menininkai=Kaunas artists. – [Kaunas], 1996, p. 261

Pirmąsyk suskambėję : [apie „Vytauto Mačernio sonetus“] / Alina Ramanauskienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1996, lapkr. 16, p. 5

1997 Į viršų

Algimantas Antanas Kubiliūnas : [biografija ir trumpa kūrybos apžvalga] // Kas yra kas Lietuvoje 1997/1998 m.. – Vilnius, 1998, p. 377 ; Kas yra kas Kauno apskrityje 1999 m., p. 248 ; KYK serija. Lietuvos miestai. (1-ji knyga), p. 373 ; Kas yra kas Lietuvoje 2000, p. 363 ; Kas yra kas Lietuvoje 2002, p. 347, Kas yra kas Lietuvoje 2004 metais, p. 674 ; Kas yra kas. Lietuvos pasiekimai 2006 metais, p. 2008, p. 769 ; Kas yra kas. Švietimas ir studijos, p. 383

1999 Į viršų

Laisvosios variacijos kelio tema: su dedikacija A. Kubliūnui : [60 – mečio jubiliejui] / Dalia Kairaitytė. – Nuotr. // Kauno diena. – 1999, birž. 25, p. 10

2001 Į viršų

Jei žinote, kas yra muzika, suprantate, kas yra gyvenimas : [Lietuvos kompozitorių sąj. Kauno sk. 30-mečio minėjimas] / Ramutė Vaitiekūnaitė // Kauno diena. – 2001, gruod. 21, p. 11

Stambios formos kūrinių vaikams ypatybės : [ir apie ciklą vaikų chorui ir fortepijonui „Smilčių kalnelis“] / Judita Kiaulakytė. – Bibliogr. – Santr. angl. // Tiltai. Priedas : Mokslo darbai,  (2001),  Nr. 3: Chorinės muzikos leidiniai Lietuvoje 1940-1989 m., p. 51-67

2002 Į viršų

Dvasios pakeleiviai į dabarties muziką [apie festivalį „Iš arti“ir apie styginių kvartetą Nr. 2 bei chorinę dainą „Vilko bajorystė“] / Alina Ramanauskienė. – Nuotr. // Kauno diena. – 2002, lapkr. 23, priedas „Santaka“, p. 14

Pažvelkime į muziką iš arčiau : Šiuolaikinės muzikos festivalis Kaune [ir apie Styginių kvartetą Nr. 2 bei kūrinį chorui „Vilko bajorystė“] / Ramutė Brilienė // 7 meno dienos. – 2002, lapkr. 29, p. 3

2003 Į viršų

Kompozitorius Algimantas Kubiliūnas / Romualdo Rakausko nuotr. // Kauno menininkai vakar ir šiandien 2. – Kaunas, 2003, p. 261

Kubiliūnas Algimantas Antanas. – Portr. / Irena Vanagienė // Muzikos enciklopedija. – 2003, t. 2, p. 218-219

Apie Styginių kvartetą Nr. 2

Kauno naujosios muzikos festivalis „Iš arti“ / Nomeda Černiauskaitė // Literatūra ir menas. – 2003, lapkr. 28, p. 18

Modernus ir romantiškas festivalis „Iš arti“ / Dainora Merčaitytė // Muzikos barai. – 2003, nr. 12 / 2004, nr. 1, p. 38-39

Pašauktųjų kūryba „Iš arti“ / Alina Ramanauskienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2003, lapkr. 24, p. 16

2004 Į viršų

Dvyliktajam „Marių klavyrai 04“ festivaliui pasibaigus / Daiva Kšanienė // Muzikos barai. – 2004, nr. 12, p. 22 – 25

Dvyliktieji „Marių klavyrai“ : šiuolaikinės muzikos festivalis Klaipėdoje / Rūta Vildžiūnienė. – Nuotr. // 7 meno dienos. – 2004, lapkr. 26, p. 2

-------

Juozo Gruodžio memorialiniam muziejui 30 / Kristina Vaitkūnienė. – Iliustr. – (Rubrika: „Sukaktys“) // Lietuvos muziejai. [Interaktyvus] 2004, nr. 4  [Žiūrėta: 2009 m. gegužės 26 d.]. Prieiga per internetą: http://www.museums.lt/Zurnalas/2004-4/sukaktys_vaikuniene.htm

Geros širdies muzika  / Alina Ramanauskienė. – Iliustr. // Nemunas. - 2004, nr. 1, p. 43-49.

„Iš arti“ : IX šiuolaikinės muzikos festivalis Kaune : truputis minčių, truputis faktų : [ir apie festivalyje atliktą  Koncertinę pjesę pučiamųjų kvintetui] / Aušra Strazdaitė-Ziberkienė. – Iliustr. // 7 meno dienos. – 2004, lapkr. 26, p. 4

Kauno naujosios muzikos festivalis „Iš arti“ : [apie festivalį ir jame apdovanotą įsimintiniausią kompozitorių] / Nomeda Černiauskaitė // Literatūra ir menas. – 2004, lapkr. 28, p. 18-19

Kubiliūnas Algimantas Antanas. – Portr., iliustr. // Lietuvių kompozitoriai / Boleslovas Zubrickas. – Vilnius, 2004, p. 220-221

2005 Į viršų

Dešimtąjį kartą „Iš arti“ / Eugenija Žakienė. – Nuotr. // Nemunas. – 2005, lapkr. 17-24, p. 13

Žvilgsnis: Dažna politologų maldelė: Lietuvoje nėra pilietinės visuomenės. Esą, ji turi kurtis iš apačios, bombarduoti valdžią savo pareiškimais, ir aktyviai reikšti nuomonę : [apie užmirštą pirmąjį Kaune lietuviškų knygų ir gaidų knygyną] / Rūta Kanopkaitė // Kauno diena. – 2005, gruod. 8, p. 5

2007 Į viršų

Vidmantas Bartulis: „Festivalis kaip didelis kaleidoskopas“ : [apie festivalio „Iš arti“ programą ir Muziką trimitui ir dviems styginių kvartetams bei Sonatą Nr. 2 fortepijonui] / Eugenija Žakienė. – Iliustr. // Nemunas. – 2007, lapkr. 29-gruod. 5, p. 11

Kubiliūnas Algimantas Antanas. – Iliustr. // Visuotinė Lietuvių enciklopedija,  T.11,  2007, p. 177

Negirdėtos muzikos festivalio nuotrupos :[apie festivalį „Iš arti“ ir jame nuskambėjusią Muziką dviems styginių kvartetams ir trimitui] / Alina Ramanauskienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2007, lapkr. 23, p. 12

2008 Į viršų

*Kauno kvarteto koncerte – net penkios kūrinių premjeros / Vėjūnė Inytė. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2008, lapkr. 19, p. 11

Kompozitoriaus Algimanto Kubiliūno žvilgsniai : [apie publicistikos knygą „Žvilgsniai“] // Muzikos informacijos ir leidybos centras [Interaktyvus]. 2008-12-01 [Žiūrėta 2010 m. vasario 18 d.] Prieiga per internetą

Algimantas Kubiliūnas : [trumpa biografija ir kūrinių sąrašas] // Muzikos informacijos ir leidybos centras. [Interaktyvus]. 2008. [žiūrėta 2010 m. vasario 18 d.]  Prieiga per internetą

Apie kūrinio „Penkios pjesės“styginių kvartetui premjerą

Lapkritis Kaune : XIII Tarptautinis šiuolaikinės muzikos festivalis „Iš arti“ / Kristina Stančikienė. – Iliustr. // 7 meno dienos. – 2008, gruod. 19, p. 3

XIII šiuolaikinės muzikos festivalis Kaune / Dainora Merčaitytė. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 2008, gruod. 5, p. 7, 22

-------

Serija baigta, muzikų misija tęsiasi : Užsibrėžęs įamžinti savo miesto kūrėjų ryškiausius opusus, Kauno kvartetas baigė kompaktinių plokštelių seriją „Kauno kompozitorių muzika styginių kvartetui“ / Rūta Kanopkaitė // Kamanė [Interaktyvus] . 2008 01 11 [žiūrėta 2009 m. gegužės 25 d.]. Prieiga per internetą

2009 Į viršų

Algimantas Kubiliūnas. „Apie save ir tave“. – (Rubrika:“ Kūrybos valanda“) / Alvydo Urbono nuotraukos // Kauno menininkų namai, [interaktyvus. 2009, žiūrėta 2009 m. gegužės 21 d.]. Prieiga per internetą

Apdovanojimai ir improvizacijos : [apie Kauno muzikos apdovaojimų nominacijas 2009 metais] // Nemunas. – 2009, spal. 8-14, p. 2

*Duetas lūpinei armonikėlei ir smuikui / Vaida Milkova. – Portr. // Kauno diena. – 2009, birž. 19, p. 23

Ilgiausių metų Algimantui Kubiliūnui : [skirta kompozitoriaus 70 metų jubiliejui] / Dalia Kairaitytė. – Iliustr. // Muzikos barai. – 2009, nr. 7/8/9, p. 32-35

Kompozitoriaus Algimanto Kubiliūno debiutinės novelių knygos „Svirčių godos“ pristatymas Kaune / Aistė Laivaitė // BNS [interaktyvus.2009. Žiūrėta 2009 m. gegužės 21 d.] Prieiga per internetą

Kompozitoriaus debiutas literatūroje : [apie novelių knygos „Svirčių godos“ pristatymą] // kamanė.lt. [interaktyvus] 2009 01 30 [žiūrėta 2009 m. spalio 13 d.] . Prieiga per internetą

Kritikų orkestras: taikinyje – „Gaida“: Pokalbis šiuolaikiniam muzikos festivaliui pasibaigus : [ir apie kūrinį „Penkios pjesės“] / Audronė Žiūraitytė, Judita Žukienė, Živile Ramoškaite ir kt.] // 7 meno dienos. – 2009, lapkr. 13, p. 2-3

Kuklios premijos kūrėjams : [apie Kauno meno kūrėjų asociacijos apdovanojimus]. – Nuotr. // Kauno diena.– 2009, gruod. 31, priedas „Santaka“, p. 8

Lietuvių atlikėjų panorama : [apie Pažaislio festivalio koncertus ir juose atliktas Penkias miniatiūras styginių kvartetui] / Eugenija Žakienė. – Iliustr. // Nemunas. – 2009, liep. 2, p. 11

Juozo Naujalio pagerbimas : [apie koncertą Kauno filharmonijoje, skirtą Juozo Naujalio 140 gimimo metinėms „Hommage à Naujalis“ // Bernardinai.lt [interaktyvus]. 2009-10-12 [žiūrėta 2009 m. spalio 21 d.] Prieiga per internetą

Pažaislio festivalio tridienis: nuo A. Kubiliūno iki Italijos. – Iliustr. // Kamanė.lt [interaktyvus], 2009 06 19 [žiūrėta : 2009 spalio 13 d.] Prieiga per internetą

Rotušėje meras įteikė Santakos garbės ženklus nusipelniusiems kauniečiams / Danutė Marcinkevičienė. – Iliustr. // Kauno miesto savivaldybė [interaktyvus] [žiūrėta 2009 m. gegužės 26 d.]. Prieiga per internetą

2010 Į viršų

ES milijonai akademijos rektoriui apsuko galvą? : [LMTA Kauno fak. bendruomenė kovoja dėl išlikimo] / Aušra Garnienė. – Nuotr. // Kauno diena. – 2010, rugs. 20

Kauno menininkų apdovanojimai [apie menininkus, apdovanotus Kauno meno kūrėjų asociacijos premija] / Audronė Meškauskaitė. – Nuotr. – (Rubrika: „Vyksmas“)// Nemunas. – 2010, vasario 25 – kovo 3, p. 2.

Vidinės būsenos kameriniai atspindžiai – (Rubrika: „Tiltai“) / Alina Ramanauskienė. – Nuotr. // Nemunas. – 2010, vas. 4 – 10, p. 7.

2011 Į viršų

Lietuvos kompozitorių sąjungos Kauno skyrius šventė įkūrimo sukaktį / Alvydo Urbano nuotr. // kmn.lt [interaktyvus] 2011 [žiūrėta: 2011 m. liepos 11 d.]. Prieiga per internetą

Gyvas muzikos žodis. Šiuolaikinės muzikos festivalis „Iš arti“ : [ir apie kūrinio „Muzika trims Nr. 1“ premjerą] / Dainora Merčaitytė. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 2011, saus. 21, p. 9

Algimantas Kubiliūnas : [trumpa biografija ir kūrybos apžvalga]. – Portr. // Lietuvos kompozitorių sąjungos Kauno skyrius. – Kaunas, 2011, P. 19-21

2012 Į viršų

„Iš arti“ jau nutolus : [apie XVII-ąjį festivalį, ir kūrinį „Kontrastai“] / Eugenija Žakienė . – Iliustr. // Nemunas. – 2012, Nr. 40/41, p. 21-23. – Rubrika: Muzika

Į viršų

Ba-Ku-Ku - ne tik žaidimas : [apie festivalio "Iš arti" koncertą-susitikimą su kompozitoriais K.ir M.Petrauskų muziejuje]. - Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė. - Iliustr. // Nemunas. - 2014, nr. 39-40, p.

2015

Iš aukštų horizontų: 10-oji lietuvių kompozitorių kūrinių rinktinė "Zoom in" : [ ir apie kūrinį "Kodėl" šioje kompaktinėje plokštelėje] / Rita Nomicaitė. - Iliustr. // 7 meno dienos. - 2015, saus. 9, p. 2. - Rubrika: Muzika

MKČ pustoniai : [apie koncertą, skirtą Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 140-osioms gimimo metinėms ir jame atliktą  pjesę "Ornamentas"] / Gražina Dainauskienė // Muzikos barai. - 2015, nr. 11-12, p. 26

2016

Balsai iš širdies : Kauno kompozitorių sakralinės muzikos koncertai [Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčioje ir vokalinis ciklas "Yra metas" balsui ir vargonams] / Aušra Strazdaitė-Ziberkienė. - Iliustr. // 7 meno dienos. - 2016, lapkr. 11, p. 3

2017
"Iš arti" artėja : [apie kasmetį šiuolaikinės muzikos festivalį ir 2 pjesių ciklą styginių kvartetui "Rami geltona šviesa"] // mic.lt [interaktyvus]. - 2017 m. spalio 23 d. [žiūrėta 2017 m. lapkričio 8 d.]. Prieiga per internetą
Tarsi piligrimystė: Įspūdžiai iš XXI šiuolaikinės muzikos festivalio "Iš arti" Kaune : [ir apie kūrinį "Rami geltona šviesa" ] / Aušra Strazdaitė-Ziberkienė. - Iliustr. // 7 meno dienos. -  2017, gruod. 15, p. 4