KAVB
 
   


 
                   
 

Artistui reikia pasitikėti savo jėgomis, o ne gyventi nuolatinėse abejonėse. Kartais nepasitikėjimas sudegina gerą ir teisingą sumanymą.

***


Ilgainiui jaunystės žavesys išblėsta, užleisdamas vietą išminčiai – kinta vertybės. Tai pasakytina ir apie dainavimą.

                                                                                                                    Juozas Malikonis

***

J. Malikonio balsas – lyrinis, plataus diapazono bosas su baritoniniu atspalviu. Jis nepasižymi dideliu stiprumu, tačiau lankstumas, kantilena, aukšta garso kultūra, gera dikcija leidžia atlikti sudėtingas bosui arijas.

                                                                                                                    P. Banys

Įžanga

Bibliografinėje rodyklėje atsispindi Juozo Malikonio kūryba ir literatūra apie dainininką nuo 1969 metų. Sukurti vaidmenys pateikiami abėcėlės tvarka, prie jų nurodomas muzikinio kūrinio originalus pavadinimas ir premjeros data.  Pasisakymai, interviu išdėstyti chronologine seka, straipsniai apie Juozą Malikonį išdėstyti metų chronologine seka, metų viduje – pagal abėcėlę.
*(žvaigždute) pažymėtuose straipsniuose Juozas Malikonis tiktai paminėtas. Knygų, žurnalų ir laikraščių iliustracijos aprašytos ikonografijos skyriuje.
Rodyklė nuolat papildoma naujais įrašais.
Galima pasiklausyti kai kurių kūrinių fragmentų.

Sutartiniai ženklai:

Vinilo plokštelė
Garso kasetė
Kauno apskrities viešosios bibliotekos fondo šifras

Sutrumpinimai:

KMT – Kauno valstybinis muzikinis teatras
Rubrika: MG – Rubrika: Muzikinis gyvenimas
Rubrika: KS - Kūrybinė savaitė, nuo1988 metų – K - Kūryba