KAVB
 
   


 
                   
 
Įžanga

Bibliografinėje rodyklėje atsispindi kompozitorės muzikinė kūryba nuo 1991 iki 2010 metų, straipsniai apie Daivą Rokaitę nuo 2004 metų. Skyrelyje „Teoriniai darbai“suregistruoti disertacijos rankraštis ir mokslinių straipsnių publikacijos iš rinkinių ir serialinių leidinių abėcėlės tvarka. Muzikos kūrinių pavadinimai išdėstyti pagal abėcėlę. Duomenys apie muzikinę kūrybą paimti iš katalogų „Lietuviška muzika fortepijonui“ (V., 2003), „Lietuviška muzika styginiams“ (V., 2002), „Lietuviška simfoninė muzika“ (V., 2006) ir „Lietuviška vokalinė muzika“ (V., 2004), Muzikos informacijos ir leidybos centro svetainės www.mic.lt, festivalių ir koncertų programų bei spaudos. Rodyklė nuolat papildoma naujais įrašais.
Prie kiekvieno kūrinio pateikiamos žinios apie jo viešą atlikimą, sutartiniu ženklu pažymėta kokiu pavidalu jis išleistas. Natos ir garso įrašai suregistruoti atskirai. Galima pasiklausyti muzikos kūrinių: „Regina coeli“ mišriam chorui ir „Organa“ styginių kvartetui ištraukų.
Straipsniai apie Daivą Rokaitę išdėstyti pavadinimų abėcėlės seka.

Sutartiniai ženklai:

Natų leidinys
Kompaktinis diskas
Kompaktinė kasetė
Komentarai

Kauno apskrities viešosios bibliotekos fondo šifras