KAVB
 
   


 
                   
 
Įžanga

Mano darbas visada su manimi. Svarbiausi archyvai – galvoje ir  širdyje.

*

Muzikos rašymas yra improvizacija plius matematika

*

Galima sakyti, kad dirbi ištisą parą, nes kūrinio struktūra susidėlioja pirmiausia galvoje.
Matau tarsi visą simfonijos išklotinę, dar neužrašęs jos natomis.

 
Vladas Švedas
 
 

 

Bibliografinėje rodyklėje atsispindi Vlado Švedo muzikinė kūryba nuo 1956 metų, straipsniai spaudoje nuo 1959 metų, literatūra apie Vladą Švedą nuo 1958 metų. Straipsniai išdėstyti metų chronologine seka, o metų viduje pagal abėcėlę.
Rodyklė nuolat papildoma naujais įrašais.
Muzikos kūriniai sugrupuoti pagal žanrus arba atlikimo būdą, skyrelių viduje – pagal abėcėlę. Prie kiekvieno kūrinio pateikiamos žinios apie jo viešą atlikimą, sutartiniu ženklu pažymėta, kokiu pavidalu jis išleistas. Skyriuose „Simfoniniai kūriniai“ ir „Koncertai“ pirmiausia išvardinti numeruoti kūriniai, po to – visi kiti pagal abėcėlę. Skyrelyje „Vokaliniai kūriniai“ įtraukti tiktai publikuoti arba paminėti spaudoje kūriniai. Vokalines poemas, dainas chorams, kūrinius kapeloms, dainų ir šokių ansambliams, kompozicijas dainų šventėms ir pan., iš viso per 200 kūrinių, kompozitorius laiko laisvalaikio kūryba ir į sąrašą neįtraukia.
Natos ir garso įrašai suregistruoti atskirai. Galima pasiklausyti kai kurių kūrinių fragmentų.Sutartiniai ženklai:

 
 

Natų leidinys
     
 
Kompaktinis diskas
 

 

 
 
Kompaktinė kasetė

 

 

 
Komentarai

 

 

Leidinys yra Kauno apskrities viešosios bibliotekos muzikos leidinių fonde, skliausteliuose nurodytas leidinio šifras