KAVB
 
   


 
                   
 
2016 2017 2018 2019
1970 Į viršų

Dainos kolektyvo debiutas : [apie koncertą Šakiuose]. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1970, spal. 27.

Dainuoja Kauno valstybinis choras. Meno dienoraštis : [apie koncertus Vilniuje] / Konradas Kaveckas // Vakarinės naujienos. – 1970, gruod. 23.

[Kauno valstybinis choras] / Giedrius Kuprevičius // Kauno tiesa. – 1970, gruod. 26. – Rubrika: Muzikinis gyvenimas.

1971 Į viršų

Kolektyvai – dvyniai : [apie Kauno muzikinius kolektyvus – Valstybinį Chorą ir Kamerinį orkestrą] / A. Kadžiulis // Vakarinės naujienos. – 1971, geg. 6.

Kauniečių debiutai : [Valstybinio choro ir Kamerinio orkestro] / V. Merkys // Kultūros barai. – 1971, Nr. 1, p. 73.

Kauno valstybinis choras. – Iliustr. // Nemunas. – 1971, nr. 3, p. 30-31.

1972 Į viršų

Kauno choro koncertas [paveikslų galerijoje] / K. Tautrimas // Literatūra ir menas. – 1972, spal. 28.

Kauno choro koncerte [Vilniuje] / Boleslovas Zubrickas. // Vakarinės naujienos. – 1972, spal. 20.

1973 Į viršų

Dainuoja Kauno choras / Vladas Švedas. – Literatūra ir menas. – 1973, liep. 7.

Ketvirtą sezoną pradėjus // Kauno tiesa. – 1973, rugs. 16.

Televizijos ekrane – kauniečių choras / A Urbonavičius. – Iliustr. // Kalba Vilnius. – 1973, nr. 18, p. 5.

1974 Į viršų

Su draugystės daina / A. Karsauskas // Kauno tiesa. – 1974, liep. 7.

RTFSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsakas : dėl apdovanojimo garbės raštu // Tiesa. – 1974, liep. 17.

The State choir of Kaunas //  The Lithuanian Musical Scene /Bagdanskis J.  – Vilnius, 1974, p. 85 –Angl.

План пребывания Каунасского государственного хора Литовской ССР в Белорусской ССР с 18 по 30 марта 1974 года. – Минск, 1974. – [4] p.- Rus.

1977 Į viršų

Darbščiuosius lydi sėkmė / A. Kovas [i.e. Algimantas Kubiliūnas] // Kauno tiesa. – 1977, saus. 23.

Размышляя об услышаном : [Tarp kitų ir apie KVCH] / М. Бялик. – Rus. // Сов. Музыка. – 1977, № 12, с. 85-89.

1978 Į viršų

Siurprizas klausytojams /Algimantas Kubiliūnas. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1978, bal. 9.

Muzikos dienos Telšių rajone : [apie koncertus]. – Vilnius, 1978, P. 20-29.

Už aukštumos– aukštuma / Albinas Tamulaitis // Kauno tiesa. – 1978, liep. 16.

1979 Į viršų

Baroko muzikos šedevras : [apie choro atliekamą G. F. Hendelio „Samsoną“] / Jonas Bruveris // Tiesa. – 1979, kovo 24.

KVCH 10 metų jubiliejus

Dėl Lietuvos TSR nusipelniusio kolektyvo Garbės vardo suteikimo Valstybiniam Kauno chorui. LTSR AT Prezidiumo įsakas // Kauno tiesa. –  1979, lap. 17.

*Geriausias laiko matas – darbas : [pokalbis su Kauno Valstybinio choro meno vadovu  Petru Bingeliu / kalbėjosi] Rūta Kanopkaitė. – Iliustr.// Kauno tiesa. - 1979, spal. 14.

Skambios choro dainos / Bronius Zubrickas // Tiesa. – 1979, spal. 30.

Varant gilią vagą // Raimondas Katinas // Literatūra ir menas. – 1979, lap. 3, p. 13

--------------

Kauno valstybinis choras // Tarybų Lietuvos chorai / Boleslovas Zubrickas. – Vilnius, 1979, P. 76-83.

Koncertas, kurio visi laukia. Malonus įspūdis / Daiva Kšanienė. – Iliustr. // Tarybinė Klaipėda. – 1979, bal. 12, 13.

Tarytum puikus instrumentas / A. Tamulaitis // Kultūros barai . – 1979, Nr. 1, p. 20-21.

На сцене хоровой коллектив / Андреева, В. // Калининградская правда. – 1979, 10 oктября. – Rus.

Талантливый коллектив /  Иванова, В. // Первый путь (Правдинск). - 1979, 13 октября. – Rus.

1980 Į viršų

Brandos dešimtmetis / A. Ringaudas // Kultūros barai. – 1980, nr.1, p. 78-79

1981 Į viršų

Choro ir [Griškabūdžio] kolūkio draugystė / Z. Vingrys // Kauno tiesa. – 1981, gruod. 23, p. 4.

Dainuoja Kauno valstybinis choras / Vaclovas Juodpusis // Gimtasis kraštas. – 1981, lapkr. 19, p. 2

Paveikslų galerijoje – J. Bramsas : [apie koncertą] / A. Marcinkevičius // Literatūra ir menas. – 1981, liep. 11, p. 14.

Kolm meeldejääävat muuskaelamust / Topman M. // Rahva Hääl. – Tallin, 1981, 31 märts – Est.

1982 Į viršų

Dainuoja Kauno valstybinis choras : [Apie koncertą Lietuvos televizijoje] // Kalba Vilnius. – 1982, kovo 12, p. 5.

„Lietuviškų dainų“ skambesys : [apie koncertą Klaipėdos filharmonijos salėje] / A. Macaitis // Kauno tiesa. – 1982, saus. 20, p. 3.

Koncertai be bilietų : [apie pasirodymus šefuojamiems Šakių rajono Griškabūdžio kolūkio žemdirbiams] / Z. Subartis // Kauno tiesa. – 1982, liep. 6, p. 5.

1983 Į viršų

*Plačiai užsimojus : [apie dirigentą, KVCH vadovą Petrą Bingelį] / Gražina Žuklytė-Daunoravičienė. – Portr. // Kultūros barai. – 1983, nr. 10, p. 14-[18]

1984 Į viršų

*Bingelis, Petras : [trumpa biografija ir kūrybos apžvalga ]Iliustr. // Tarybų Lietuvos chrovedžiai // Boleslovas Zubrickas. – Vilnius : Vaga, 1984. – P. 28.

*Choras važiuoja į Paryžių : [ pokalbis su choro vadovu apie gastroles Prancūzijoje ] // Kauno tiesa. – 1984, rugs.6

Kauno valstybinis choras . – [Vilnius] : Valstybinė filharmonija, [1984]. – 1 lankstinys [10 p.]

Mišeikis, Algimantas : [trumpa biografija ir kūrybos apžvalga].  – Iliustr. // Tarybų Lietuvos chorvedžiai / Boleslovas Zubrickas. – Vilnius : Vaga, 1984. – P. 147-148.

Miškinis, Vytautas : [trumpa biografija ir kūrybos apžvalga] . – Iliustr. // ten pat, p. 148.

Po gastrolių Vidurinėje Azijoje : [Tadžikistane, Uzbekijoje, Turkmėnijoje, Kirgizijoje]  / Albinas Tamulaitis  // Kauno tiesa. – 1984, lapkr. 24
1985 Į viršų

Pelnyta sėkmė / A. Baškytė // Kauno tiesa. – 1985, kovo 5.

Концертное обозрение : 1985 апрель-июнь // Сов. Музыка. – 1985, № 9, с. 44-54. - Подпись : Музыкант. – Rus.

1986 Į viršų

Dainuoja Kauno choras / Paulius Juodišius // Tiesa. – 1986, kovo 10, p. 2.

1987 Į viršų

*Petras Bingelis ir jo choras / Boleslovas Zubrickas // Literatūra ir menas. – 1987, liepos 4, p. 6.

Petro Bingelio choro šiandiena ir planai / Gražina Kirvelytė // Kauno tiesa. – 1987, lap. 21, p. 5. – Rubrika: Muzikinis gyvenimas.

Pajusti chorinio dainavimo grožį : [apie viešnagę 5-oje profesinėje technikos mokykloje] / Romas Pūras. – Iliustr. // Kauno tiesa, 1987, vas.11, p. 3.

Įdomus choro sezonas / Albinas Tamulaitis. – Vakarinės naujienos. – 1987, spal, 28, p. 2

1988 Į viršų

*Keletas klausimų dukart vyriausiajam dirigentui : [pokalbis apie gastroles Panevėžyje ir Rusijoje su Petru Bingeliu, Kauno valstybinio muzikinio teatro ir Kauno valstybinio choro vyriausiuoju dirigentu / kalbėjosi] Rūta Kanopkaitė. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1988, spal. 1, p. 5. – Rubrika: Kūryba.

Rimties ir susitaikymo valanda : [klasikinės muzikos vakaras Kauno Arkikatedroje Bazilikoje, skirtas stalinizmo aukų atminimui]. – Iliustr. // Kauno tiesa, 1988, lap.1, p. 1.

1989 Į viršų

KVCH 20 metų jubiliejus

Datos P. Bingelio choro gyvenime: dvidešimtmečio retrospekcija / L. Stadelniukas // Kauno tiesa. – 1989, spal. 28, p. 4.

Kauno chorui – 20 metų // Vakarinės naujienos. – 1989, spal.18, p. 1.

*Koncertas visada šventė. Šiandien dviguba šventė: Trys klausimai Lietuvos nusipelnusiam meno veikėjui Petrui Bigeliui. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1989, lapkr.16, p. 4. – Iliustr.

-----------

Kronika chóru kaunaskiego=Kauno choro kronika : [KVCH trumpa paskutiniųjų metų koncertų apžvalga] / Z.Gaigalas // Czerwony sztandar. – 1989, 11 sausio. – Lenk.

Поет Каунасский хор / Борисас, З. – Илл. // Cов. Литва. – 1989, 18 lapkr. – с. 3. –Rus.

1990 Į viršų

Antitotalitarinis, antiautoritarinis sindromas (2) :[apie nesutarimus Kauno valstybiniame chore] / Egmontas Jansonas // Respublika. – 1990, lapkr.30, p. 5.

Kauno valstybinis choras : [bukletas] / [dail. Algimantas Gelgotas ; fotogr. Arūnas Zabulionis, Juozas Polis .– Gretut. tekstas rus., angl., vok., pranc. – Kaunas, 1990. – 31, [6] p., įsk.virš.

1992 Į viršų

Choras iš provincijos – pasaulio garsenybė! : [apie užsienio gastroles] / Ramutė Vaitiekūnaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1992, rugs. 5, p. 5. – Rubrika: Kultūra.

Kauno choras – „Keliu į Indiją“orbitoje : [apie fesivalį Ispanijoje] / Julius Finkelšteinas. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 1992, kovo 25, p. 5.

Petras Bingelis : „Didelių darbų metas“ / Julius Finkelšteinas. – Portr. // Meno savaitė. – 1992, lap. 6-12, p. 8.

1993 Į viršų

*Mes viską galim, jeigu reikia, arba tiesa vaikšto labai tyliai : [pokalbis su choro vadovu ir vyriausiuoju dirigentu Petru Bingeliu / kalbėjosi] Rasa Jakutavičiūtė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1993, birž. 30, p. 11. – Rubrika: Portretas.

Vien tik muzika : [pokalbis su Kauno simfoninio orkestro vadovu Justinu Krėpšta apie gastroles ir naują sezoną / kalbėjosi] Alina Ramanauskienė. – Iliustr. // Kauno diena, 1993, rugs. 4, p. 5.

1994 Į viršų

KVCH 25-mečio jubiliejus

„Dainuosime dar geriau“: [apie jubiliejinius koncertus] / A Žara. – Iliustr. // Respublika, 1994, spal. 25, p. 18.

Dar viena nuostabios kūrybos sukaktis: [choro 25-mečiui] / Rimvydas Žigaitis. – Iliustr. // Diena. – 1994, spal. 5.

Kauno choras pradeda 25-ąjį sezoną / I. Tauraitė // Lietuvos rytas. – 1994, rugs. 30, p. 36.

Kauno choras pradėjo naują jubiliejinį sezoną / B. Vyšniauskaitė // Lietuvos rytas. – 1994, spal. 4, p. 12.

Kauno choro 25-mečiui / J. Godunavičiūtė. – Iliustr. // Vakarinės naujienos. – 1994, spal. 24, p. 11.

Kauno valstybinio choro jubiliejiniai koncertai : [choro 25-mečiui] / D Rinkevičiūtė // Lietuvos rytas. – 1994, spal. 22, p. 21.

Nuodėmingai žemei muzika – lyg šviesa, sklindanti iš rojaus : Išskirtinis įžymaus dirigento lordo Yehudi Menuhino interviu Lietuvos rytui : [pokalbyje dirigento atsiliepimai ir apie KVCH] / užrašė Lilija Valatkienė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 1994, gruod. 10, p. 1,7.

Stebuklingoji batuta : [apie koncertą nac. Filharmonijoje 25-mečio proga] // Respublika. – 1994, spal. 1, p. 11.

Šventė Kauno Valstybiniame Chore : [apie choro istoriją] / Agnė Žemaitytė // Respublika. – 1994, spal. 25, p. 18. – Rubrika: Kultūra.

*Taip ir daro daina tave, lietuvi, svajotoju : interviu su KVCH vadovais P. Bingeliu ir A. Mišeikiu / Alina Ramanauskienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1994, spal. 22, p. 23.

----------

Lietuviškos dainos sparnai / H Labanauskas. – Iliustr. // Vakarinės naujienos. – 1994, saus. 25, p. 6, Tiesa. – 1994, saus. 25, p. 8.

Valstybiniai profesionalieji chorai // Lietuvos chorų istorija / Boleslovas Zubrickas. – Iliustr. – Vilnius, 1994. – P. 99-102.

1995 Į viršų

Apie įvykusius ir vykstančius koncertus : [pokalbis su Kauno filharmonijos direktoriumi Justinu Krėpšta apie tradiciniais tapusius rugsėjo 17 dienos M.K. Čiurlionio kūrinių koncertus / kalbėjosi] Vituolis  Joneliūnas // Lietuvos aidas. – 1995, rugs. 8, p. 11.

Masija Pažaislyje : [Hendelio oratorijos „Mesijas“ atlikimas Pažaislio festivalyje] / V. Mizaras. – Laikinoji sostinė. – 1995, rugp. 3-9, p. 2.

Muzikai ginčų apie jos reikalingumą nereikia / Daiva Rinkevičiūtė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 1995, kovo 24, p. 39.

Pirmieji būsimosios dainų šventės žingsniai : [apie Pasaulio lietuvių dainų šventę] / A Žemaitytė. – Iliustr. // Respublika, – 1995, vas. 14, p. 16.

D. Verdžio opera „Requiem“?: [koncerto Vilniuje komentarai] / A. Knezys // Respublika. – 1995, geg. 31, p. 17.

1996 Į viršų

Amžinoji šviesa Sibiro kankiniams : [apie koncertą Gedulo ir vilties dieną] / Alina Ramanauskienė // Kauno diena. – 1996, birž. 18, p. 5.

Dirigentas priminė Mefistofelį : [apie H Berliozo dramatinę legendą „Fausto pasmerkimas“, kurią atliko solistai iš Prancūzijos, choras „Ąžuoliukas“ ir KVCH ] /Anatolijus Lapinskas. – Iliustr. // Respublika. – 1996, kovo 6, p. 19

Kai suskamba...pauzės : [pokalbis su Lietuvos Kamerinio orkestro vadovu Sauliumi Sondeckiu apie bendrus koncertus su KVCH / kalbėjosi] Alina Ramanauskienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1996, liep.25, p. 1, 2

Muzika: [iš KVCH istorijos] / Alina Ramanauskienė // Kauno menininkai. – Kaunas, 1996, P. 251-252. – Tekstas lygiagr. angl.

1997 Į viršų
Jungtinės pajėgos grojo B. Briteną: [apie Nacionalinio simfoninio orkestro koncertą, kuriame dalyvavo KVCH, Algirdas Janutas ir solistai iš Norvegijos bei Austrijos] /Albinas Lapė // Respublika. – 1997,vas.3

Kalėdinio džiaugsmo pripildyta muzika : [apie Sakralinės muzikos chorų festivalyje atliktą J. S. Bacho „Kalėdų oratoriją“] // Kauno diena. – 1997, gruod. 27, p. 4

1998 Į viršų

"Pasija pagal Matą" - filharmonijos salėje : [apie J.S.Bacho kūrinį, atliktą Vilniuje] / Tomas Bakučionis. – Iliustr. //Muzikos barai. – 1998, nr. 9-10, p. 25.

Vasaros mėnuo choro gyvenime / Ramutė Vaitiekūnaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1998, rugp. 8, p. 18.

Vilniaus festivalis 98 : [apžvalgoje ir apie G. Verdi „Requiem“ ir A. Martinaičio „Pietą“, kuriuos atliko ir KVCH] / Rita Aleknaitė-Bieliauskienė. – Portr. //Literatūra ir menas. – 1998, birž. 27, p. 11.

1999 Į viršų

 30 metų jubiliejus

Daina sklinda nevaržoma ir stiprinama gero aido / Alina Ramanauskienė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1999, spal.23, p. 20.

Garsus Kauno choras jau sulaukė brandos / Austė Radžiūnaitė // Lietuvos rytas. – 1999, spal. 22, priedas Savaitgalis, p. 11.

Kauno valstybinis choras koncertuoja jau trisdešimt metų. – Portr. / Lietuvos aidas. – 1999, spal. 22, p. 14.

Nuo giesmės iki galingos dainos : [su choro dirigentų, dalyvių, klausytojų ir kt. pasisakymais, repertuaro, choro dainininkų sąrašu ir spaudos atsiliepimais] / Alina Ramanauskienė. – Iliustr. // Muzikos barai. – 1999, Nr. 10, p. [8]- 19

Pirmosios geros naujienos : ilgiausių metų dainai! // Kauno diena. – 1999, saus. 4, p. 5. – Rubrika: Sausio spalvos.

Trisdešimt metų – lyg akimirka / Vėjūnė Gečiauskienė. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 1999, spal. 26, p. 6

--------------

Koncertas Europos eteriui : [B. Kutavičiaus simfonijos „Epitafija praeinančiam laikui“ atlikimas] / Vytautė Markeliūnienė // Dienovidis. – 1999, bal. 2-8, p. 14.

Bronius Kutavičius „Epitafija praeinančim laikui“: Lietuviška muzika suskambėjo dvidešimtyje Europos šalių / Živilė Ramoškaitė. – Nuotr. // Ekstra. – 1999, nr. 14, p. 23

Pažaislio šventė: muzikai ir visems mums / Alina Ramanauskienė. - Iliustr. - Muzikos barai. - 1999, nr. 9, p. 10-13

*Rūpestis – gerai dainuoti : [pokalbis su KVCH vyriausiuoju dirigentu Petru Bingeliu / kalbėjosi Rūta Keturakytė] // Dienovidis. – 1999, Nr. 23 birž. 11-17, p. 23. – Rubrika: Margas lapas.

2000 Į viršų

Bičiulystė [žinutė] // Kauno diena. – 2001, spal. 6, p. 14.

Birželio 18 d. Pažaislio vienuolyne skambėjo  pirmą kartą Lietuvoje atliekama C.Saint-Saenso oratorija "Tvanas" / Alina Ramanauskienė. - Iliustr. // Muzikos barai. - 2000, nr.9/10, p. 13. - Rubrika: Festivalių kronika

Konrado naujienos : Giesmės be suvaržymų : [apie koncertą Vokietijos muzikos festivalyje] // Kauno diena. – 2000, rugp. 19, p. 14.

Premjera Prisikėlimo bažnyčioje : [atlikta F. Listo oratorija „Kristus“]. – Nuotr. // Kauno diena. – 2000, bal. 14, p. 5.

„Tvanas“ Pažaislyje : [apie K. Sen Sanso oratoriją, atliktą Pažaislio festivalyje] / Vėjūnė Gečiauskienė. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2000, birž. 19, p. 2, birž. 20, p. 18.

Valstybės dienai – ne vien tik himnas : [apie įrašytą kompaktinę plokštelę] / Dalia Juškienė // Kauno diena. – 2000, liep. 3, p. 4.

2001 Į viršų

Bičiulystė : [bičiuliai iš Norvegijos  KVCH padovanojo autobusą, žinutė] // Kauno diena. – 2001, spal. 6, p. 14. – Rubrika: Konrado naujienos

Kauno bažnyčiose vėl skamba klasikinė muzika / V. Litvinavičius // Lietuvos aidas. – 2001, birž. 6, p. 11

KVCH dalyvavo JAV teroro aukų atminimo koncerte Hamburge (Vokietijoje)

Choras giedojo „Requiem“. – Iliustr. // Kauno diena. 2001, rugs. 18, p. 5

Kauno valstybinis choras išvyko i Hamburgą pagerbti terorizmo JAV aukų // Kauno diena. – 2001, rugs.14, p. 20

Lietuvių atliekamo „Requiem“ klausėsi milijonai / Agnė Žemaitytė. –Iliustr. // Respublika. – 2001, rugs.18, p. 19

Lietuvos menininkai gedulo koncerte Hamburge // Respublika. – 2001, rugs. 15, p. 21

-------

The Kaunas State choir. – Iliustr. // Lithuanian music reviev. – 2001, p. [56]-58. – Angl.

2002 Į viršų

Chorai : profesionalusis Kauno valstybinis choras. – Iliustr. -  Gretut. angl. // Kaunas: kultūros įstaigos ir meno kolektyvai 2002. – Kaunas, 2002. – P. 30

Septintas dangus – septintam festivaliui : [apie festivalyje „Iš arti“ koncertavusio KVCH atliktus kūrinius] / Zita Bružaitė. – Iliustr. // Muzikos barai. – 2002, nr. 12, p. 24-25

2003 Į viršų

Apie sacrum ir profanum : [anonsuojamos dvi plokštelės, viena jų - G. Mahler Simfonija Nr. 2 "Prisikėlimo"] / Edmundas Gedgaudas. - Iliustr.- Santr. angl. // Muzikos barai, 2003, nr. 10, p. 30

Dar viena premjera Nacionalinėje filharmonijoje : [L. Beethoveno 7-oji simfonija A-dur op. 92 ir Krszysztofo Pendereckio "Te Deum" skambėjo sausio 25 Vilniuje] / Rima Povilionienė. - Iliustr. // Muzikos barai. - 2003, nr. 1, p. 29

Kauno choras, Kauno valstybinis choras / Boleslovas Zubrickas. – Iliustr. // Muzikos enciklopedija. – [T. 2]: I-N. – Vilnius, [2003]. – P. 134-135

Kauno valstybinio choro sėkmė Romoje : [atlikta G. Malerio 8-oji simfonija] // 7 meno dienos. – 2003, vas. 14, p. 2

Kūrinys pasaulio atminčiai : [apie dalyvavimą UNESCO renginyje Berlyne – Pasaulinės atminties koncerte] / Ramutė Vaitiekūnaitė // 2003, saus. 18, p. 12. – Iliustr.

Maestro ir jo choro bendro kelio dešimtmečiai : [apie KVCH, apdovanoto medaliu „Už nuopelnus Lietuvai“ pasirodymą Romoje, naujo kultūros centro atidarymo iškilmėse] / Ramutė Vaitiekūnaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2003, bal. 5, p. 12

Muzikos pasaulio garsenybė repetuoja Kaune : [K. Pendereckis repetuoja „Pasijas pagal Luką“, ruošiamą atlikti Vokietijoje]. – Ramutė Vaitiekūnaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2003, liep. 30, p. 9

Pristatyta etapinė choro premjera [K. Pendereckio „Te Deum“] . – Iliustr. // Lietuvos rytas, priedas Mūzų malūnas, 2003, saus. 28, p. 6

Senojo Testamento pasakojimas, padainuotas lietuviškais balsais: koncertinė „Samsono ir Dalilos“ versija sulaukė kauniečių ovacijų / Alina Ramanauskienė. – Nuotr. // Kauno diena. – 2003, vas. 22, p. 14

2004
Kauno valstybinis choras jubiliejų pasitiko premjera : [skambėjo "Messa per Rossini"] / Milda Čiužaitė. - Iliustr. // Muzikos barai. - 2004, nr. 2-3, p. 18
2005 Į viršų

Kaunas State Choir : [bukletas] / [text by Alina Ramanauskienė] - Tekstas angl. – [Kaunas : Valstybinė filharmonija], [2005]. – [16] p.: iliustr.

*Pažaislio auros nutviekstieji ir kasdienybės nukamuotieji : [pokalbis su choro vadovu P.Bingeliu apie  problemas, pasiekimus, koncertus] / užrašė Vidmantas Kiaušas. - Iliustr. // Nemunas. - 2005, nr. 21, p. 1,2,3 

Tamulaitis, Albinas. Gyvenimas be muzikos būtų klaida : (dainininko dienoraštis) / Albinas Tamulaitis. - Kaunas : Judex, 2005 . - 174, [1] p., [8] iliustr. lap. - ISBN 9955-581-37-9

2009 Į viršų

KVCH 40 metų jubiliejus

Kaip šaltinio versmė...: koncertų ciklas, skirtas Kauno valstybinio choro kūrybinės veiklos 40-mečio jubiliejui : 2009 m. spal. 23-gruod. 31 : [bukletas] / [sudarė Ona Meilutė Urbonavičienė]. – Virš. antr. : Kauno valstybinis choras. 40. - [Kaunas]: Kauno valstybinė filharmonija, 2009. – [14 p. įsk.virš.]

Kauno valstybiniam chorui – 40 / Rimantas Klevečka. – Iliustr. – Bibliogr. išnašose. // Muzikos barai. – 2009, nr. 10, p. 4-7

*Keturi dešimtmečiai po griežta P. Bingelio ranka : [pokalbis su Kauno valstybinio choro meno vadovu ir dirigentu P. Bingeliu apie choro pradžią ir dabartį; Su choro narių Aušros Gakaitės, Albino Tamulaičio, muzikologės A. Ramanauskienės komentarais] / Jūratė Kuzmickaitė, Vaida Milkova. – Iliustr. // Kauno diena. – 2009, spalio 31, p.38-39

Kompozitorius Vladas Švedas apie Kauno valstybinį chorą:  [pokalbis apie chorą 40 metų jubiliejaus proga] / kalbėjosi Rimantas Klevečka // bernardinai.lt [interaktyvus]. - [2009 m.] spalio 16 d. [žiūrėta 2017 m. lapkričio 2 d.]  Prieiga per internetą

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimas 40-mečio proga Jubiliejų švenčiančiam Kauno valstybiniam chorui . – 2009-10-06 [žiūrėta: 2014 m. liepos 10 d.]. Prieiga per internetą

-------

Atgimę vargonai tinkami koncertinei veiklai: [apie Valstybės atkūrimo dienos minėjimą Kauno mieste, choro koncertą vargonų 70-mečiui bei jų restauracijos pabaigai Kauno Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje] / Rimantas Klevečka.- Iliustr. // XXI amžius [interaktyvus]. -  2009 m. vasario 20 d. [žiūrėta 2017 m. lapkričio 2 d.]. Prieiga per internetą 

Kauno valstybinis choras koncertavo Gelgaudiškyje // Draugas.lt (Šakiai) [interaktyvus] 2009, lapkr. 5 [žiūrėta: 2014 m. liepos 7 d.] Prieiga per internetą

Naujas žvilgsnis į svarbias tiesas : Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro sezono pabaigai Leonardo Bernsteino „Mišios“ / Goda Rupeikaitė. – Iliustr. // 7 meno dienos. – 2009, geg. 29, p. 2

„Rekviem“ atliks jungtinis choras : [apie G. Verdi gedulingų mišių sukūrimo istoriją ir atlikimą] / Rimantas Klevečka. – Iliustr. // XXI amžius. – 2009, birž. 19

2010 Į viršų
*Kauno valstybinis choras pagerbė Laisvės gynėjus: [apie choro koncertą laisvės gynėjų dienos vakarą Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje su choro vadovo Petro Bingelio pasisakymu apie Lietuvos  laisvę] / Rimantas Klevečka. - Iliustr. // XXI amžius [interaktyvus]. - 2010 m. sausio 22 d. [žiūrėta 2017 m. lapkričio 2 d.]. Prieiga per internetą

*Šalia M.Caballe – Kauno choras : [apie įžymaus soprano koncertą, su P. Bingelio komentarais] / Vaida Milkova, Jūratė Žuolytė. – Iliustr. // Kauno diena.- 2010, geg. 4, p. 4

Closing concert of E. Grieg and M.K.Čiurlionis music festival . – Angl. // Kamane.lt [interaktyvus] 2010.03.14[žiūrėta 2014.12.03] Prieiga per internetą

2011 Į viršų

Kauno valstybinis choras atidarys Minsko Filharmonijos sezoną : [Baltarusijos sostinėje nuskambės G. Malherio Antroji („Prisikėlimo“) simfonija] // Kauno žinios.lt [interaktyvus] 2011-09-07 [žiūrėta 2014 m. liepos 10 d.]. Prieiga per internetą

2012 Į viršų

Autobusų stotyje koncertavo Kauno valstybinis choras // Kautra.lt.[interaktyvus]. 2012.birž. 15 [žiūrėta: 2014 m. liepos 7 d.]. Prieiga per internetą

Danijos publiką sužavėjo Kauno valstybinis choras // Kauno valstybinis choras [ interaktyvus] 2012.03.08  [žiūrėta 2014.12.16]. Prieiga per internetą

Didingąjį G. Verdi Requiem LNOBT scenoje dainuos du chorai : [apie koncertą] // Kauno valstybinis choras [ interaktyvus] 2012.03.08  [žiūrėta 2014.12.16] Prieiga per internetą

Kauno choro debiutas Macao muzikos festivalyje : [apie kelionę į Kiniją] / parengė Rimantas Klevečka // Kauno valstybinis choras [ interaktyvus] 2012.10.10  [žiūrėta 2014.gruodžio16 d.] Prieiga per internetą

2013 Į viršų

*Petro Bingelio jubiliejui – Kauno valstybinio choro premjeros. – Nuotr. // Muzikos barai. – 2013, Nr. 3-4 (balandis), p. 12.

*Petras Bingelis: „Scenoje, kaip ir meilėje, reikia būti atviram“ : [pokalbis su choro vadovu,  pagal R. Klevečkos, L. Barzdaitienės ir D. Merčaitytės publikacijas]. – Portr. // Muzikos barai. – 2013, nr. 3–4, p. 10–12.

Kauno valstybinis choras Danijoje atliks programą, skirtą G. Verdi jubiliejui / parengė Rimantas Klevečka. – Iliustr. //Bernardinai.lt [interaktyvus]. 2013-02-26 [žiūrėta: 2014 m. liepos 7 d.] Prieiga per internetą

Kelionė pasaulinės muzikos istorijos puslapiais iš šimtmečio į šimtmetį : [apie premjeras: J. Haydno „Missa in tempore belli“, I. Stravinsky „Kantata“ir B. Kutavičiaus „Dzūkiškas variacijas“   // Kauno valstybinis choras [ interaktyvus] 2013.03.27  [žiūrėta 2014.12.16] Prieiga per internetą

Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje – vakaras iškiliam muzikui atminti : [apie Rimvydo Žigaičio 80 metų sukakties paminėjimą] // Kauno valstybinis choras [interaktyvus] 2013.11.21 [žiūrėta 2014.12.17.Prieiga per internetą

M.K. Čiurlionio ir Maironio idealai – koncerte „Lietuva brangi“ / Kauno valstybinis choras [interaktyvus] 2013.09.13 [žiūrėta 2014.12.16]. Prieiga per internetą

Smuikininkų Mekoje – ovacijos Kauno choristams : [apie kelionę į Valė kantono (Šveicarija) muzikos festivalį] / Enrika Striogaitė // Kauno diena. – 2013, rugpj. 30.

Vien tik Verdi Kauno simfoninio orkestro ir Kauno valstybinio choro Vilniuje : [apie koncertą G. Verdi 200 metinėms] // / Kauno valstybinis choras [interaktyvus] 2013.03.18 [žiūrėta 2014.12.16. Prieiga per internetą

2014 Į viršų

KVCH 45 metų jubiliejus

*Choro įkūrėjo P. Bingelio bauginimai neišgąsdino : [apie įvykius iš KVCH istorijos prisiminimais dalijasi jo vadovas] / Irena Skliutaitė // lrytas.lt [interaktyvus] .–  2014.10.24 [žiūrėta 2014.12.16]. Prieiga per internetą

*Daina kaip žaliuojantis ąžuolas : Kauno valstybiniam chorui – 45 ! : [KVCH meno vadovą ir dirigentą prof. Petrą Bingelį kalbina / Ingrida Rudaitytė]. – Iliustr. // Muzikos barai. – 2014, nr. 12, p. 22-25. – Rubrika: Sukaktis

Į 45-ąjį gimtadienį su L. van Beethoveno muzika : [apie Vilniaus Valstybiniame Operos ir baleto teatre atliktą Missa solemnis ir Kongresų rūmuose nuskambėjusį Devintosios simfonijos finalą] / Alina Ramanauskienė. – Iliustr. // Nemunas. – 2014, vas. 6-12, nr. 5, p. 18-19.

*Išdainuoti 45 metai : [pokalbis su KVCH vadovu Petru Bingeliu apie choro istoriją ir ateitį / kalbėjosi Alina Ramanauskienė]. – Iliustr. // Nemunas. – 2014, spal. 9-22, nr. 33-34, p. 18-19– Rubrika: Muzika

Kauno choras repertuarą pildo naujais kūriniais / Rimantas Klevečka // lrytas.lt 2014-08-19 [interaktyvus] žiūrėta 2014.gruodžio 16 d. Prieiga per internetą

Kauno choro repertuare – išskirtiniai klasikinės muzikos šedevrai / Alina Ramanauskeinė. – Iliustr. // Kauno diena[interaktyvus]. – 2014, vas. 18 [žiūrėta 2015 m. vasario 5 d.]. Prieiga per internetą

Kauno valstybinis choras / Karolis Rimtautas Kašponis. - Iliustr. // Mokslo Lietuva. - 2014, nr. 21(531) (gruod. 11), p. 12, nr. 22 532) (gruod. 29), nr. 10-11

[Kauno valstybinis choras koncertuoja Kauno sinagogoje] : [nuotr.] // Koncertas : [kompozitoriaus, kariljoninko prisiminimai] / Giedrius Kuprevičius. – Vilnius, 2014, P. 294

Kauno valstybinio choro koncertų kaleidoskopas / Rimantas Klevečka. – Iliustr. // Kamane.lt [interaktyvus], 2014-08-19 [žiūrėta 2014.12.20]. Prieiga per internetą

45 KVCh Kauno valstybinis choras : fotografijų albumas / [sudarytoja Raimonda Navickienė] ; [tekstų autorės Alina Ramanauskienė, Regina Kamičaitienė] ; vertė Regina Stabinskienė... et al.]. - Kaunas : Kauno valstybinė filharmonija, 2014. - 151, [1] p. : iliustr. - Pilna antr.: Keturiasdešimt penki - Kauno valstybinis choras. - Gretut. tekstas liet., angl. - Su Kauno valstybinio choro meno vadovo ir vyr. dirigento prof. Petro Bingelio rank. įr.

Naujame sezone Kauno choras stebins repertuaro įvairove ir premjeromis / parengė Rimantas Klevečka // Kauno diena [interaktyvus], 20014-08-19 [žiūrėta 2014, gruod. 02]. Prieiga per internetą

*Kauno Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje atidengti atminimo bareljefai Jonui Dambrauskui ir Antanui Olšauskui: [pagerbti Kauno skaralinės muzikos sklaidos atstovai, su Petro Bingelio pasisakymu] / Virginija Skučaitė // Kauno diena. – 2014, kovo 14, p. 18

Programoje K. Donelaičio tekstai skamba kaip pamokslai : [apie programą, sudarytą iš K. Donelaičio kūrinių, senųjų giesmių ir šiuolaikinės muzikos] / Monika Petrulienė, Loreta Mačiulienė. – Iliustr. // Kauno valstybinis choras [interaktyvus]. – 2014.03.18 [žiūrėta: 2014 m. liepos 7 d.]. Prieiga per internetą

Vienas žymiausių chorų Lietuvoje : [nuotrauka] // Muzika : vadovėlis 9 kl. / Ž. Jakutytė, K. Žebrauskaitė. – Kaunas, 2014, P. 22

2015 Į viršų

Andrea Bocelli`o fenomenas : [apie koncertą su italų tenoru Andrea Bocelli ir dirigentu Marcellu Rota] / Enrika Striogaitė. – Iliustr. // Nemunas. – 2015, saus. 22-vas. 4, p. 17. – Rubrika: Muzika

Choro debiutas NOSPR koncertų salėje : [apie išvyką į Lenkiją ] / Rimantas Klevečka. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2015, geg. 21
Kauno filharmonijoje - neeilinis įvykis : [apie Zitos Bružaitės "Requiem" mišriam chorui ir simfoniniam orkestrui premjerą] // Kauno diena [interaktyvus], 2015-11-04 [žiūrėta 2016 m. sausio 12] Prieiga per internetą:
Kauno orkestro koncerte -milijonai klausytojų : [pokalbis su dirigentu Alainu Paris apie transliuojamą per Euroradiją koncertą, kuriame atliekama G. Bizet I simfonija ir Ch. Gounod "Messe solenelle"] / Julius Grickevičius. - Iliustr. // Kauno diena [interaktyvus] 2015-11-12 [žiūrėta 2015 m. lapkričio 12 d.]. Prieiga per internetą    
    

Kauno valstybinio choro meistriškumą įvertino lenkai : [festivalyje "Katowice Kultura Natura" kartu su lenkų atlikėjais atliko A. Schönbergo draminę kantatą "Gurės dainos" / Rimantas Klevečka. - Iliustr. // lrytas.lt 2015-05-21 [interaktyvus] Žiūrėta: 2016, sausio 12 d. Prieiga per internetą:

Kauno valstybinis choras dainavo Vatikane : [apie popiežiškojoje  Šv. Pauliaus katedroje atliktą G.Mahlerio simfoniją Nr. 2 ("Prisikėlimas"), dirigavo Justus Frantz] / Rimantas Klevečka. - Iliustr. // Muzikos barai. - 2015, nr. 11-12, p. 21

Kauno valstybinis choras savo kūryba padėjo gelbėti meną Romoje : [apie dalyvavimą XIV Romos ir Vatikano sakralinės muzikos ir meno festivalyje] / Rimantas Klevečka. - Iliustr. // lrytas.lt [interaktyvus]. - 2015-11-09 [žiūrėta 2016 m. kovo 8 d.]. Prieiga per internetą

Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje skambės "Varpai" : [apie koncertuose Vilniuje ir Kaune atliekamas S. Rachmaninovo poemą "Varpai" ir I. Stravinskio orkestrinę fantaziją "Fejerverkai"] // kvch.lt 2015-03-18 [žiūrėta 2016 sausio 12]. Prieiga per internetą

"Opera News" paskelbė geriausią metų plokštelę: ji įrašyta Kaune [apie D.Verdi operą "Simon Boccanegra", su Dmitrijum Chvorostovskiu, italų lyriniu sopranu Barbara Frittoli, tenoru Stefano Secco ir baritonu Marco Caria bei dirigentu Johnu Fischeriu] / Asta Andriukonytė. - Iliustr. // lrytas.lt [interaktyvus]. - 2015-12-27 [žiūrėta 2016 m. kovo 8 d.]. Prieiga per internetą

"Žalgirio" arenoje - populiarusis Andrea Bocelli : [apie koncertą, kuriame skambėjo arijos iš operų "Trubadūras", "Traviata", "Princesė Turnadot"] / Enrika Striogaitė. - Iliustr. // Muzikos barai. - 2015, nr. 2, p. 12.- Rubrika: Kronika

2016                                                                         

                 

Belaukiant pavasario - koncertai su Kauno valstybiniu choru : [Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje] / Rimantas Klevečka. - Iliustr. // lrytas.lt 2016-01-18 [interaktyvus] žiūrėta 2016, kovo 7 d. Prieiga per internetą  

"Carmina Burana" :  magiški C. Orffo laiškai : [apie kantatos autorių, jos sukūrimo istoriją, atlikėjus] / Giedrius Prunskus. - Iliustr. // Kauno diena. - 2016-12-05 [interaktyvus]. Žiūrėta 2016 m. gruodžio 5 d. Prieiga per internetą

Darbinga Kauno simfoninio orkestro vasara : [Kauno filharmonijos salėje įrašoma G. Verdi opera "Rigoletas" su Kauno valstybinio choro vyrų grupe ir solistais]. - Iliustr. // Kauno diena. - 2016-07-13 [interaktyvus]. Žiūrėta 2016 m. liepos 18 d. .Prieiga per internetą

Geriausia pasaulyje plokštelė įrašyta Kaune : [G. Verdi operą "Simon Boccanegra" įrašė D. Chvorostovskis, baritonas, Kauno miesto simfoninis orkestras,vadovas A. Treikauskas, Kauno Valstybinis choras ir kt., dirigentas C. Orbelianas] / Deimantė Liubinaitė. - Iliustr. // Nemunas. - 2016, nr. 1, p. 22. - Rubrika:Muzika

*Kauno valstybinis choras atstovaus Lietuvai festivalyje "Prahos pavasaris" : [apie koncertą Čekijos sostinėje, Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčioje gegužės 24 d.] / Rimantas Klevečka. - Iliustr. // Laikinoji sostinė, 2016, nr. 19; muzikusajunga.lt [interaktyvus] 2016-05-16 [žiūrėta 2016 m. gegužės 23 d.]. Prieiga per internetą

Kauno valstybinis choras pradeda naująjį koncertinį sezoną :  [pokalbis su choro atstovu Rimantu Klevečka / kalbėjosi ] Audronė Žigaitytė-Nekrošienė. - Iliustr. // Kauno diena [interaktyvus] 2017-09-31 [žiūrėta 2017 m. rugsėjo 1 d.]. Prieiga per internetą

Kauno valstybinio choro repertuare - lietuviškos muzikos herojai :  [apie repetuojamus kūrinius, kuriuos netrukus choras pateiks klausytojams: Česlovo Sasnausko "Requiem" ir "Miserere", Juliaus Juzeliūno "Patarlių simfoniją" ir operą "Žaidimas"// muzikosantena.lt [interaktyvus] 2016-10-25 [žiūrėta 2017 m. kovo 23 d.]. Prieiga per internetą

Keliaujanti paroda "Subtiliausiam dirigento mostui paklūstantis choras" : [apie KAV bibliotekos parengtą parodą, keliaujančią po įvairias erdves] // www.kvch.lt [interaktyvus]. - 2016.01.22 [žiūrėta 2016 m. sausio 26 d.]. Prieiga per internetą: http://www.kvch.lt/lt/pagrindine-navigacija/naujienos-ir-media/naujienos/2016-2.html

Lietuviškos muzikos sąskambiai Prahoje [apie koncertus "Prahos pavasario" festivalyje Čekijoje] / Rimantas Klevečka. - Iliustr. // Muzikos barai. - 2016, nr. 5-6 (Birželis), p. 20. - Rubrika: Kronika

Pirmasis festivalio mėnuo : [Pažaislio festivalio apžvalga ir pastabos apie nuskambėjusį "Toskos" koncertinį atlikimą] / Eugenija Žakienė. - Iliustr. // Nemunas. - nr. 13 (liep.14-20), p. 22-23. - Rubrika: Muzika.
Meno erdvėse - lietuviškos muzikos herojai [apie koncertus Kaune, Vilniuje, Elektrėnuose, Šakiuose, Alytuje ir Joniškyje, skirtus J.Juzeliūno gimimo ir Č. Sasnausko mirties 100-mečiui] / Rasa Aukštuolytė. - Iliustr. // Kauno diena [interaktyvus]. - 2016, rugs. 28 [žiūrėta 2016, spalio 11]. Prieiga per internetą
Netikėtas Berliozo ir Kutavičiaus duetas : [apie rengiamus koncertams H.Berliozo ir B.Kutavičiaus kūrinius atlikti Kaune ir Klaipėdoje].- Iliustr. // muzikosantena.lt [interaktyvus]. - 2016-04-19[žiūrėta 2017 m. vasario 2 d.]. Prieiga per internetą

Savita Fausto istorija filharmonijos scenoje : [apie rengiamą atlikti A. Schnittkes "Fausto kantatą" ] // 7 meno dienos. - 2016, nr. 3, p. 2. -Rubrika: Muzika // lrytas.lt [interaktyvus]. - 2016-01-19 [žiūrėta 2016 m. kovo 7 d.]. Prieiga per internetą

2017

"Carmina Burana" - pasivaikščiojimas malonumų sodu : [apie koncertą Pažaislio festivalyje] / Edita Grudzinskaitė. - Iliustr. // Muzikos barai. - 2017 m. nr.7/8, p. 14

Dmitrijaus Chvorostovskio gulbės giesmė garsina ir Lietuvą : [apie solisto, Kauno miesto simfoninio orkestro ir valstybinio choro vyrų grupės bendrai įrašytą operos "Rigoletas" dvigubą albumą, įtrauktą į "The New York Times" geriausiųjų sąrašą ir "Opera News" pripažintą iškiliausia duokle G.Verdžiui] / Asta Andrikonytė. - Iliustr. // lrytas.lt [interaktyvus]. - 2017-12-28 [žiūrėta 2017 m. gruodžio 30 d.]. Prieiga per internetą

Kauno arkikatedroje skambės Kauno choro atliekamas W.A.Mozarto "Requiem" : [apie nemokamą choro koncertą Vėlinių išvakarėse, solistai Elena Kalvaitytė-Vitkauskienė, Artūras Kurmalijevas, Deimantas Braukyla, taip pat VDU docentė Rita Novikaitė, pokalbis su choro viešųjų ryšių atstovu Rimantu Klevečka / kalbėjosi] Enrika Striogaitė. - Iliustr. //delfi.lt [interaktyvus]. - 2017-10-18[žiūrėta 2017 m. spalio 18 d.]. Prieiga per internetą

Kauno choro dainininkų balsai paskelbs muzikos festivalio Lenkijoje pradžią : [redakcijos pokalbis su dirigentu, festivalio meno vadovu Alexandru Liebreichu, muzikologe Rasa Aukštuolyte ir KVCH viešųjų ryšių atstovu Rimantu Klevečka apie artėjantį tarptautinį muzikos festivalį "Katowice Kultura Natura"]. - Iliustr. // delfi.lt [interaktyvus]. - 2017-05-03 [žiūrėta 2017 m. gegužės 3 d.]. Prieiga per internetą
Kauno valstybinis choras - į platų kompozitorių kūrinių pasaulį : [apie rengiamą atlikti Ch. Gounod operos "Faustas" premjerą vasario mėn; kovo 11 d. Vilniuje skambės programa "Lietuva brangi", o kovo 16 d. Vilniuje ir Kaune - Franzo Schuberto ir Igorio Stravinskio kūriniai] / Rimantas Klevečka. - Iliustr. // kamane.lt [interaktyvus]. - 2017-02-01[žiūrėta 2017 m. vasario 2 d.]. Prieiga per internetą
Kauno valstybinis choras dainavo XX a. klasiką : [apie tarptautiniame muzikos festivalyje Katovicuose atliktus kūrinius: A.Schönbergo "Friede auf Erden" ir "Die Jakobsleiter" bei K. Szymanowskio "Demeter"] / Rokas Kučinskas. - Iliustr. // Muzikos barai. - 2017, nr. 5-6, p. 16

Kauno valstybinis choras Katovicuose pristatys XX amžiaus klasiką : [apie tarptautiniame muzikos festivalyje Lenkijoje rengiamus atlikti a capella A.Schönbergo "Friede auf Erden" ir "Die Jakobsleiter" bei K. Szymanowskio "Demeter" / Rokas Kučinskas // muzikusajunga.lt [interaktyvus]. - 2017-04-29[žiūrėta 2017 m. gegužės 9 d.]. Prieiga per internetą

Kauno valstybinis choras "Samsone ir Daliloje" siekia aukštojo pilotažo : [apie choro pasirodymą Vilnius City Opera pastatyme Vilniaus Kongresų rūmuose, su choro dalyvių Aidos Butavičienės, Aurelijos Sinicienės, Vladimiro Gavrilovo ir Sauliaus Mažulio pasisakymais]. - Iliustr. // lrytas.lt [interaktyvus]. - 2017-11-07 [žiūrėta 2017 m. gruodžio 9 d.]. Prieiga per internetą

Kovo 11-ąją skambės gražiausia lietuviška chorinė muzika :  [apie koncertą filharmonijos salėje, su dirigentų M.Radzevičiaus ir K. Jakeliūno pasisakymais] / Rasa Aukštuolytė. - Iliustr. // delfi.lt [interaktyvus]. - 2017-03-06 [žiūrėta 2017 m. kovo 6 d.]. Prieiga per internetą

*Petras Bingelis: "Fauste" ateini ir pamatai, kokia gyvybė, koks judrumas! :  [redakcijos pokalbis su choro vadovu ir  dainininkais Ingrida Laurinaitiene, Martynu Gedučiu, Kristina Stumbriene apie pasirodymą Vilnius City opera pastatyme]. - Iliustr. // 15 min.lt [interaktyvus]. - 2017-10-08 [žiūrėta 2017 m. spalio 16 d.]. Prieiga per internetą 

Per Pažaislio muzikos vasarą - su Kauno choru :[redakcijos pokalbis su KVCH viešųjų ryšių atstovu Rimantu Klevečka]// Kauno diena [interaktyvus]. - 2017 m. geg. 25 [žiūrėta 2017 m. liepos 18d.]. Prieiga per internetą

*Probaltica - su Kauno choro fiesta :[apie festivalį Lenkijoje su choro vadovo pasisakymu]// Kauno diena [interaktyvus]. - 2017 m. geg. 5 [žiūrėta 2017 m. liepos 18d.]. Prieiga per internetą

Vokalo ir arfos suvilioti : Sezono pabaigos koncertas Nacionalinėje flharmonijoje : [vakaro intriga tapo C.Orffo kantata "Carmina burana"; dirigentas M.Pitrėnas, solistai V.Talerko, A. Bagdonavičius, V.Juozapaitis] / Živilė Ramoškaitė. - Iliustr. // 7 meno dienos. - 2017, geg. 26, p. 3
2018 Į viršų
Festivalio savaitgalis - su solidžiais opusais ir lengvais muzikos nėriniais : [apie K.Orfo kantatą "Carmina burana" filharmonijos salėje ir kius koncertus] . - Iliustr. // Kauno diena [interaktyvus]. - 2018-06-11 [žiūrėta 2018 m. birželio 13 d.]. Prieiga per internetą

Filharmonijoje Beethoveno "Missa solemnis" : [apie kūrinį, kurį atliks KVCH, Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, solistai V. Miškūnaitė, sopranas, E. Šidlauskaitė, mecosopranas, A.Bagdonavičius, tenoras, L. Mikalauskas, bosas, dirigentas J.Domarkas] / 7 meno dienos. - 2018 m. vas. 9 , p. 13


Beethoveno Magnum Opus : "Missa solemnis" nacionalinėje filharmonijoje : [apie kūrinį, atliktą vasario 10 d.] / Vytautė Markeliūnienė . - Iliustr. // 7 meno dienos. - 2018, vas. 16, p. 3


Išdainuotas meilės prisipažinimas Lietuvai : [apie Vidmanto Bartulio publicistinę kompoziciją chorui "Taip niekas tavęs nemylės", skirtą valstybės atkūrimo šimtmečiui, su kompozitoriaus komentarais] / Giedrius Prunskus. - Iliustr. // kauno.diena.lt [interaktyvus]. - 2018-03-08 [žiūrėta 2018, kovo 9]. Prieiga per internetą

Kaune įrašyta G. Verdi opera "Rigoletas"  skina laurus pasaulyje : [apie 2016 m. išleistą kompaktinę plokštelę] . - Iliustr. // lrytas.lt [interaktyvus]. - 2018-12-28 [žiūrėta 2018 m. gruodžio 28 d..] Prieiga per internetą

*Muzika - tai daina : [apie koncertą  Vilniaus Valdovų rūmuose, skirtą choro 50-mečiui ir meno vadovo bei vyriausiojo dirigento Petro Bingelio 75-mečiui] / Rita Aleknaitė-Bieliauskienė. - Iliustr., portr. // Muzikos barai. - 2018, nr. 11/12, p. 22-23

Skambėjo Giuseppe Verdi "Requiem" : [apie kūrinio istoriją ir atlikimą Kongresų rūmose Vilniuje gruodžio 14 d.] / Rita Aleknaitė-Bieliauskienė. - Iliustr. // Muzikos barai. - 2018, nr.11/12, p. 21

2019

Kanarų salose -  choro iš Kauno triumfas : [po atlikto G.Verdi "Requiem"]. - Iliustr. // kauno.diena.lt [interaktyvus] . - 2019-01-31 [žiūrėta 2019 m. sausio 31 d.]. Prieiga per internetą. - Persp.: Muzikos barai, 2019, nr. 1/2, p. 34

*Pasaulio muzikos atspindys Pažaislio festivalyje : [apie artėjantį XXIV  festivalį, su P.Bigelio pasisakymu] / Vilius Kaminskas // 7 meno dienos. - 2019 m. gegužės 24 d., p. 2-3

"Pati geriausia politika yra aukštasis menas" : Kauno valstybiniam chorui 50 / parengė Vilius Kaminskas . - Iliustr. // Kultūros barai. - 2019, nr. 12, p.. 46-47
 Kauno valstybiniam chorui  -  50 / Giedrius Prunskus. - Iliustr.- Su prierašu : Kolegos apie Kauno chorą / Tomas Ambozaitis, Vaclovas Augustinas, Vytautas Miškinis, p. 7 // Muzikos barai. - 2019, nr. 10/12 , p. 1-7