KAVB
 
   


 
                   
 
Istorinė apžvalga

Kauno valstybinis choras (toliau KVCH) įsteigtas 1969 m. spalio 23 d., kai Lietuvos vyriausybė nutarė, kad Televizijos ir radijo choras nepajėgia patenkinti muzikinio gyvenimo poreikių. Pradinė sudėtis – 77 dainininkai ir vadovo padėjėjai: A. Buzys, R. Varnas, S. Serbenta. Pirmasis koncertas įvyko Šakiuose 1970 m. Jame dainavo 25 choro dainininkai. 1970 metais gruodžio 18 d. įvyko pirmasis koncertas Kaune ir 20 d. Valstybinėje filharmonijoje Vilniuje.  Buvo atlikti A. Skriabino Pirmosios simfonijos  finalas „Šlovė menui“, K Brundzaitės „Mįslės“, B Dvariono „Penkios patarlės“, Z.Kodajo „Vakaro daina“, V. Šebalino „Žiemos kelias“, J.Juzeliūno „Akmenėlis turi šaltą širdį“, Naujalio „Vasaros naktys“ ir kt., iš viso 18 kūrinių.

1970 m. gastroliavo Lietuvos miestuose, vėliau išvyko į kaimynines Latviją, Baltarusiją, Estiją. 1972 m. – kelionė po Uralą Rusijoje, ten surengė 30 koncertų. Didele sėkme laikyta G.Verdi Requiem premjera 1973 m. spalio 12 d. Vilniuje, o 16, 17 d. – Maskvoje (dirigavo J. Domarkas).  Gerai pavyko ir antrasis stambus kūrinys – V.A. Mozarto Missa brevis, su solistai ir kameriniu orkestru. 1974 m.sausio 19 ir 20 d.Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje (dirigavo S. Sondeckis). Šiltai sutiktas 1975 m. balandžio mėn. choras Maskvoje su pasisekimu atliko W.A.Mozarto Requiem, o birželį L. van Beethoveno Missa solemnis. 1976 m. balandžio mėn. choras puikiai atliko Bacho „Kalėdų oratoriją“ su solistais valstybinės filharmonijos simfoniniu orkestru (dirigentas J Domarkas).

Pirmoji išvyka į užsienį - 1977 m. tuomet choras gastroliavo VDR (Rytų Vokietijoje).Tais pat metais pelnyta antroji vieta sąjunginiame profesionalių meno kolektyvų konkurse, o 1980 m. – pirmoji. 1979 m. kovo 18 d. Vilniuje (prieš tai Kaune) choras su pasisekimu atliko G. F. Hendelio „Samsoną“(dir. A. Mišeikis) 1979 m. chorui suteiktas Nusipelniusio kolektyvo garbės vardas. G.F.Hendelio 300 metinėms atlikta jo oratorija „Mesijas“. 1985 m. balandžio mėn. klausytojus sužavėjo D.Verdi Requiem ir L.van Beethoveno IX simfonija, o gegužę – J.S. Bacho Mišios h-moll ir K Orfo kantata „Afroditės triumfas“ (kartu su simfoniniu orkestru, dirigavo J Domarkas).

1986 m. gastrolės Baltarusijoje ir Rusijoje, lapkričio mėn. pirmą kartą atlikta K. C. Saint-Saëns'o opera „Samsonas ir Dalila“. Kitų metų pradžioje vyko gastrolės Ukrainoje. Minint Maironio 120 metines, klausytojai išgirdo šio poeto tekstais sukurtų J.Naujalio, Č.Sasnausko, A.Kačanausko, J.Tallat-Kelpšos dainų. 1987 m. lapkričio mėn.  – koncerte Vilniuje atlikta B. Kutavičiaus oratorija „Gyvybės medis“.

1988 m. choras ryžtingai užtraukė „Tautinę giesmę“ V. Kudirkos 130-ųjų metinių minėjime akademiniame dramos teatre. KVCH atliko ir pirmąjį Requiem, sukurtą nepriklausomoje Lietuvoje – V. Bartulio „Už laisvę žuvusiems“ nuskambėjusį Vilniuje 1989 ir 1990 metais (dalyvavo berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“, simfoninis orkestras, dirigavo J. Domarkas). 1989 metais choras pradėjo koncertuoti ir bažnyčiose.
Per pirmuosius 30 metų choras atliko virš 600 kūrinių, tarp jų G. Mahlerio II ir VIII simfonijas, C. Orffo „Carmina burana“, lietuvių kompozitorių kūrinius, surengė apie 1500 koncertų. Posovietiniu laikotarpiu KVCH aplankė Vengriją, Prancūziją, Suomiją, Norvegiją, Italiją, Ispaniją. Koncertavo su žymiais orkestrais: Rusijos valstybiniu, Rusijos televizijos ir radijo, Maskvos ir Sankt Peterburgo filharmonijų, Argentinos, Lenkijos, Bordo, Paryžiaus simfoniniais, Lenkijos ir Lietuvos kameriniais orkestrais, kuriems dirigavo Y.Menuhinas, V.Fedosejevas, J.Frantzas, I.Raičevas, C.Diederichas, M.Rostropovičius, D.Kitajenko, S.Sondeckis, J.Aleksa, J.Domarkas.
Devintajame dešimtmetyje užsimezgė itin vaisinga Kauno valstybinio choro ir legendinės asmenybės – lordo Yehudi Menuhino kūrybinė draugystė: jo diriguojamas choras gastroliavo daugelyje pasaulio šalių, įrašė plokštelių.

2012 m. choras vyko į Daniją. Odensės mieste su pasisekimu atliko Richardo Wagnerio operą-misteriją „Parsifalis“.
Iš viso per 45 KVCH veiklos metus surengta per 3 000 koncertų Lietuvoje ir užsienyje.