KAVB
 
   


 
                   
 
Dirigentai

Petras Bingelis, 1969 m.  . Choro meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas, choro organizatorius. Gimė 1943 m. Mardasavo k. Varėnos raj. Choro dirigavimo mokėsi Vilniaus J.Tallat-Kelpšos muzikos technikume, 1964-1969 m.studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje A. Budriūno ir R. Kašponio klasėje.1975-76 m. stažavosi Mendelssono-Bartholdy aukštojoje mokykloje Leipcige. 1971-73 m. taip pat buvo LTSR nusipeniusio vyrų choro „Varpas“ meno vadovas ir dirigentas. Vėliau Kaune subūrė kamerinį orkestrą ir surengė keletą koncertų. 1988-1989 m. buvo Kauno muzikinio teatro meno vadovas.Yra dirigavęs Lietuvos nacionaliniam ir Lietuvos kameriniams orkestrams, pasirodymuose su savo vadovaujamu choru dirigavo Odesos filharmonijos simfoniniam orkestrui, Kauno muzikiniame teatre. P. Bingelis - respublikinių dainų švenčių šefas konsultantas, chorų apžiūrų ir konkursų žiuri narys, pirmininkas, respublikinių vyrų ir moterų chorų sąskrydžių dirigentas, Dainų švenčių 1975, 1980, 1985 m. dirigentas, pasaulio lietuvių dainų švenčių 1994, 1998 m., lietuvių tautinės dainų šventės 1990 m. meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas, Pažaislio muzikos festivalio sumanytojas ir meno vadovas, Lietuvos muzikos akademijos choro dirigavimo katedros profesorius (1996 m.). Šiuo metu jis dėsto Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijoje. 1994 m. Petrui Bingeliui paskirta Lietuvos nacionalinė premija, jis apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinu, 2003 m. – ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“. 2008 m. išrinktas Kauno miesto garbės piliečiu. Už nuopelnus muzikos srityje paskelbtas „2004 metų Įsimintiniausiu Kauno menininku“. 2013 m. suteiktas garbės ženklas „Nešk šviesą ir tikėk“.

Kęstutis Jakeliūnas, 2011 m.  . Gimė 1981 m. Šiauliuose. 2004 m. baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos choro dirigavimo bakalauro studijas, 2006 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kauno fakultete įgijo magistro laipsnį ir dirigento profesinę kvalifikaciją. Kauno mišraus choro „Kamertonas“ meno vadovas ir dirigentas, Kauno vokalinio ansamblio „Acusto“ meno vadovas. Lietuvos chorų sąjungos, Lietuvos chorų sąjungos Kauno skyriaus, Lietuvos muzikų sąjungos, Kauno valstybinės filharmonijos meno tarybos narys. Dainavo choruose „Aukuras“, „Brevis“, „Vilnius“, „Jauna muzika“, Kauno valstybiniame chore (nuo 2004 m.). Dalyvavo meistiškumo kursuose: Filipinų ir kitų Azijos šalių muzikos interpretacijos  studijos (2001m.), XI, XII, XIII, XVdirigavimo meistriškumo kursuose (2004-2011 m.), Vocale Ottobeuren Meisterkurse mit Europa Chor Akademie Vokietijoje (2007 m.). Nuo 2006 m.– Kauno miesto dainų švenčių dirigentas, Lietuvos dainų šventės „Čia – mano namai“ vyriausiasis dirigentas (2014 m.).

Mindaugas Radzevičius, 2011 m. –  . Gimė 1972 m. Marijampolėje. Mokėsi M.K. Čiurlionio meno mokykloje smuiko klasėje, Kauno J.Gruodžio konservatorijoje mokėsi dvi specialybes – alto ir muzikos teorijos, Muzikos ir teatro akademijoje įgijo muzikos bakalauro, vėliau magistro  laipsnį, chorinio dirigavimo mokėsi pas Petrą Bingelį, o vargonavimo – pas Juozą Grigą. Nuo 1992 m. dainuoja Kauno valstybiniame chore. Nuo 1999 m. – Marijampolės Šv. Mykolo Arkangelo Bazilikos vargonininkas, Č. Sasnausko religinės muzikos choro vadovas. Jo vadovaujamas choras pelnė aukštas vietas įvairuose tarptautiniuose konkursuose. Ansamblyje „Reversio“ groja klavesinu, vargonais ir fortepijonu.

Algimantas Mišeikis, 1971 – 2011 m. Gimė 1941 m. Kietaviškių km. Trakų raj. Choro dirigavimo mokėsi Šiaulių, Kauno J. Gruodžio muzikos mokykloje. 1969 m. baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją (choro dirigavimą studijavo K.Kavecko, A.Budriūno, K.Griauzdės klasėse).1977-79 m. stažavosi Prahos muzikos akademijoje. 1968-71 m. buvo Kauno muzikinio teatro chormeisteris ir Kauno politechnikos instituto liaudies dainų ir šokių ansamblio „Nemunas“ choro vadovas. 1971-89 m. Kauno medicinios instituto choro „Neris“ vyriausiasis dirigentas. 1987-90 m. Kauno projektavimo instituto šokių kolektyvo „Rasa“ choro vadovas. (1990 m. choras tarptautiniame liaudies muzikos festivalyje Anglijoje laimėjo I premiją.). Nuo 1991 m. – Šv. Pranciškaus Ksavero jėzuitų bažnyčios mišraus choro vadovas. Dėstė Lietuvos muzikos akademijos Kauno fakultete, doc. (1998 m.) Lietuvos dainų švenčių „Gaudeamus“ dirigentas, kosultantas, konkursų žiuri narys. Paskelbė straipsnių chorų meno ir kitais muzikos klausimais.

Vytautas Miškinis, 1975-1979 m. Gimė 1954 m. Vilniuje. Dainavo Respublikinių mokytojų namų berniukų chore „Ąžuoliukas“, kur įgijo muzikos žinių, studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje H. Perelšteino klasėje. 1979-1985 m. – „Ąžuoliuko“ choro meno vadovas. Nuo 1980 metų respublikinių dainų švenčių ir chorų sąskrydžių dirigentas, vyr. dirigentas, meno vadovas. Daugelio vaikų chorų  respublikinių konkursų žiuri pirmininkas, Lietuvos chorų sąjungos prezidentas. Nuo 1985 m. dėsto Lietuvos konservatorijoje (dabar muzikos akademijoje, nuo 1994 m.- docentas). Sukūrė per 250 dainų vaikų chorams ir solistams, apie 100 stambių religinių kūrinių.

Aleksandras Buzys, 1969-1971 m.  (1928 - 2011 m.) Choro dirigavimą studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje, V. Žiliaus klasėje. 1952-59 m. dirbo Klaipėdos muzikos mokykloje, vadovavo keliems miesto chorams. 1959-69 m. vadovavo „Kauno audinių“ fabriko mišriam chorui. 1960-69 m. Kauno politechnikos instituto dainų ir šokių ansamblio „Nemunas“ meno vadovas ir dirigentas. 1968 m. Kauno politechnikos instituto dėstytojas, studentų vyrų choro meno vadovas ir dirigentas, 1969 m. organizavo instituto dėstytojų ir darbuotojų kamerinį mišrųjį chorą. Buvo republikinių dainų švenčių konsultantas, dirigentas, chorų apžiūrų ir konkursų žiuri pirmininkas arba narys.

Vytautas Pučinskas, 1969-1970 m. (1930 – 2006 m.). Choro dirigavimo mokėsi Kauno J.Gruodžio muzikos mokykloje, Lietuvos valstybinėje konservatorijoje. 1962-75 m. buvo Kauno J.Gruodžio muzikos mokyklos choro dirigavimo dėstytojas, vadovavo Kauno projektavimo instituto moterų chorui. Nuo 1975 m. Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetų dėstytojas ir Mokyklinės chorvedybos katedros vedėjas, docentas (1989 m.). Nuo 1996 m. Lietuvos muzikos akdemijos Kauno fakulteto Choro dirigavimo katedros docentas. Parašė straipsnių muzikos klausimais, parengė mokymo priemonių.

Chormeisteriai

Regina Kamičaitienė, 1993 m. -

Aida Birutė Butavičienė, 1991 m.-

Raimonda Navickienė, 1981 - 2019 m.

Stasys Selemenavičius, 1974-1991 m.

Pranas Jurkonis, 1971-1989 m.

Juozas Dubickas, 1971-1981 m.

Gražina Krištaponytė, 1973-1981 m.

Zigmas Genutis, 1975-1976 m.

Sigitas Serbenta, 1969-1972 m.

Robertas Varnas, 1970-1971 m.

Koncertmeisteriai

Beata Andriuškevičienė, 1993 m.-

Rimvydas Jagminas, 1978-1993 m.

Sonata Bielionytė, 1971-1972 m.

Vytautas Korys, 1970-1971 m.

Vokalo pedagogas
Jonas Antanavičius, 1987 - 2015 m.