Apdovanojimai

APDOVANOJIMAI

2010 Kauno burmistro Jono Vileišio pasidabruotas medalis

2012 2-ojo laipsnio Santakos garbės ženklas

2012 FORTŪNOS prizas režisieriui ir pjesės autoriui už dokumentinės fantasmagorijos “JAH” sukūrimą Kauno valstybiniame dramos teatre

2012 Literatūrinė Juozo Keliuočio premija už originalaus scenarijaus sukūrimą, remiantis rankraščių, laiškų, knygų ir senosios spaudos autentiškais tekstais; už netradicinius režisūrinius sprendimus, prikeliant iš užmaršties išskirtines tarpukario Lietuvos kultūros veikėjų asmenybes spektaklyje “JAH”

2012 Lietuvos Kultūros ministerijos garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“

2013 Vyriausybės kultūros ir meno premija

Anglų kalba / English

AWARDS:

2010 Silver-plated medal of Kaunas burgomaster Jonas Vileišis

2012 Santaka 2 grade medal of Honour

2012 FORTUNE prize for artistic direction and dramatic composition of the documentary phantasmagoria „JAH“ in Kaunas State Drama Theatre

2012 Literary prize of Juozas Keliuotis for original screenplay creation on the basis of manuscripts, letters, books and authentic old printed texts, for non-traditional directing decisions, raising from oblivion distinctive inter-war Lithuanian culture personalities in the performance „JAH“

2013 Government premium of the Arts and Culture