CV

CURRICULUM VITAE

BERNARDAS GYTIS PADEGIMAS

(Teatro režisierius, pedagogas, profesorius, aktorius)

Gimė:
1952 vasario 17, Alytuje, Lietuvoje
Išsilavinimas:
1959-1970 mokėsi Kauno 1-ojoje vidurinėje mokykloje
1970-1975 studijavo Maskvos valstybiniame A.Lunačiarskio teatro meno institute (GITIS), režisūros fakultete                  (dabar – Rusijos teatro meno akademija)
Darbas:
1975-1980 – Vilniaus Jaunimo teatro režisierius
1980-1986 – Kauno dramos teatro režisierius
1988-1993 – Šiaulių dramos teatro vyriausiasis režisierius
1993-1999 – Kauno akademinio dramos teatro vadovas
Faktai :
Aktyvus Lietuvos sąjūdžio ir Žaliųjų judėjimo dalyvis
Lietuvos sąjūdžio I ir II seimo narys (1988-1992)
Apdovanojimai:
2010 Kauno burmistro Jono Vileišio pasidabruotas medalis
2012 2-ojo laipsnio Santakos garbės ženklas
2012 FORTŪNOS prizas režisieriui ir pjesės autoriui už dokumentinės fantasmagorijos “JAH” sukūrimą Kauno valstybiniame dramos teatre
2012 Literatūrinė Juozo Keliuočio premija už originalaus scenarijaus sukūrimą, remiantis rankraščių, laiškų, knygų ir senosios spaudos autentiškais tekstais; už netradicinius režisūrinius sprendimus, prikeliant iš užmaršties išskirtines tarpukario Lietuvos kultūros veikėjų asmenybes spektaklyje “JAH” 2012 Lietuvos Kultūros ministerijos garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“
2013 Vyriausybės kultūros ir meno premija
Režisavo 108 spektaklius, tarp jų:
Vilniaus Jaunimo teatre – Žemaitė “Trys mylimos” ( 1978), H.Pinter “Seni laikai” (1986);
Nacionaliniame dramos teatre – E.O’Neill “Ilgos dienos kelionė į naktį” (1989), B.Friel “Lugnazado šventės šokiai” (2001);
Šiaulių dramos teatre – F.G.Lorca “ Donja Rosita, arba Gėlių kalba ” ( 1976), A.Strindberg “FrekenJulija” (1977), V.Jasukaitytė “Žemaitė” (1986), O.Milosz “Mefibosetas” (1991), G.B.Shaw “Dūžtančių širdžių namai” (1993);
Kauno akademiniame dramos teatre – J.Grušas “Gintarinė vila” (1980), A.Strindberg “Kreditoriai” (1981), “Šmėklų sonata” (1998), T.Wilder “Mūsų miestelis” (1982), “Ilga kalėdų vakarienė” (1991), “Per plauką nuo žūties” (1993), N.Gogol “Pamišėlio užrašai” (1985), V.Juknaitė “Vainuto raštininkas”, P.Claudel “Vidudienio dalybos” (abu 1994), W.Shakespeare “Tuščios meilės pastangos”, J.Kilty “Mielasis apgavikas” (abu 1995), M.Zingeris “Aplink fontaną, arba Mažasis Paryžius” (1996), J.Goldman “Liūtas žiemą” (1997), W.B.Yeats “Žodžiai lango stikle” (1999), G. Padegimas „JAH“ (2012)
Panevėžio dramos teatre :- H.Ibseno “Mažasis Ejolfas” (2000);
Klaipėdos dramos teatre – T.Wilder “Naktinio traukinio vagonas “Hajavata”, 1999, M.McDonagh “Lineino grožio karalienė” (2001), A. Juozaitis „Karalienė Luizė“ (2015);
Lietuvos TV : L.Frank “Karlas ir Ana” (1981); A.Nikolai “Geležiniai žmonės” (1986), Šatrijos Ragana “Irkos tragedija” (1987);
Užsienio teatruose : A.Camus “Kaligula” (1989) ir F.G.Lorca “Jerma” (1990) Zalcburgo Elisabethbuhne teatre, Austria; F.Dostojevskij “Nusikaltimas ir bausmė” Stavangerio Rogalando teatre, Norvegija (1997); V.Juknaitė “Formulė” Rygos “Skatuve” teatre, Latvija (2001); V. Maliagin “Žmogiškasis teismas” Kopenhagos “Dialogo” teatre, Danija (2003).
Muzikiniai spektakliai:
L.Ukrainka, A.Jasenka “Girių giesmė”, Kauno akademinio dramos teatro kieme (1998),
T.McNally “Meistriškumo pamoka”, “Džiugenos” teatre (2000);
G.Kuprevičius, H.Kunčius “Kipras, Fiodoras ir kiti”, Kauno Muzikiniame teatre (2003);
G.Kuprevičius, A.Jacinevičius, S.Šaltenis “Ugnies medžioklė su varovais”, Vilniaus “Pergalės” kino teatre (2004), „Domino“ teatre (2008), Alytaus miesto teatre (2014).
Festivaliai:
Lietuvių dramaturgijos festivalis “Atgaiva” Šiaulių dramos teatre (1988);
Aplinkos teatro ir netradicinio meno festivalis “Po teatro kiemo dangum” Kauno akademinio dramos teatro Mažųjų scenų komplekse (1999);
Renginiai:
T.Mann “Didysis pokštas” , Nidos T.Manno festivalyje (2000), Vaidinimas-gyvas paveikslas poeto Maironio atminimui “Poeto sodnas” Maironio literatūros muziejaus sode (2002)
Laboratorijos:
Michailo Čechovo kūrybos metodui skirta tarptautinė laboratorija ir seminaras “Michailas Čechovas ir rusų-lietuvių kultūriniai ryšiai pirmoje XX a. pusėje ” Kauno akademiniame dramos teatre (1997)
Konferencijos:
2012 skaitė pranešimą “Staging A. Strindberg in two Eras“ 18-je tarptautinėje Strindbergo konferencijoje „The Strindberg Legacy“ („ Strindbergo palikimas“) Stokholmo universitete Stokholme, Švedijoje 2013 skaitė pranešimą „Документирование спектакля с точки зрения режиссера“ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Документирование театрального наследия“, skirtoje Rusijos valstybinės menų bibliotekos (РГБИ) 90-mečiui 2014 skaitė pranešimą „Vakhtangov‘s and Chekhov‘s work on Strindberg‘s ,,Erik XIV‘‘ as a Borderline between the Stanislavsky System and their own Discoveries“ tarptautinėje konferencijoje „Strindberg Across Borders“ Romoje
Pedagoginė veikla:
Lietuvos muzikos akademijoje,
Kauno Vytauto Didžiojo ir Klaipėdos universitetuose,
GITIS SCANDINAVIA akademijoje Danijoje.
Kaip pedagogas dalyvavo 3-ioje ir 4-oje tarptautinėse Michailo Čechovo kūrybinio metodo laboratorijose Londone (“Acting on the Threshold”) ir Rygoje.
Kaip režisierius ir lektorius – tarptautinėse Michailo Čechovo laboratorijose Melichove (Rusija), Strasbūre (Prancūzija) ir Birmingeme (Anglija). 2010-2015 vedė aktorinio meistriškumo kursus STDRF Tarptautinėje vasaros teatro mokykloje Maskvoje, Rusijoje.
1995-1998 vadovavo Kauno akademinio dramos teatro Aukštesniajai aktoriaus meistriškumo mokyklai parengė 14 absolventų 2005-2010 parengė režisierių kursą Klaipėdos universitete. Režisavo Klaipėdos universiteto menų fakulteto režisūros katedros III kurso režisierių improvizacijų spektaklį „Miestas“ (2007) ir Algirdo Landsbergio „Vaikai gintaro rūmuose“ (2008).

CURRICULUM VITAE

BERNARDAS GYTIS PADEGIMAS

(Theatre director, teacher, professor, actor)

Born:
Feb. 17, 1952 in Alytus, Lithuania.

Education:
1959 to 1970 – Kaunas Secondary School Nr.1;
1970 to 1975 – GITIS, the State Institute of Theatrical Art (now the Russian Theatre Academy), Faculty of Stage Direction, Moscow.

Employment:
1975 to 1980 – Stage director at the Vilnius State Youth Theatre;
1980 to 1986 – Stage director at the Kaunas State Drama Theatre;
1988 to 1993 – Chief Director at the Šiauliai Drama Theatre;
1993 to 1999 – Head of the Kaunas State Academic Drama Theatre.

Awards:
2010 Silver-plated medal of Kaunas burgomaster Jonas Vileišis
2012 Santaka 2 grade medal of Honour
2012 FORTUNE prize for artistic direction and dramatic composition of the documentary phantasmagoria „JAH“ in Kaunas State Drama Theatre
2012 Literary prize of Juozas Keliuotis for original screenplay creation on the basis of manuscripts, letters, books and authentic old printed texts, for non-traditional directing decisions, raising from oblivion distinctive inter-war Lithuanian culture personalities in the performance „JAH“
2013 Government premium of the Arts and Culture

Teaching experience:
1974 and 1981 to 1982 – teacher of theatre at the Lithuanian Music Academy;
1995 to 1998 – teacher and head of the Higher School of Acting Arts at the Kaunas State Academic Drama Theatre;
1992 to 2000 – teacher of theatre at the Kaunas Vytautas Magnus University;
1998 to 2003 – teacher of theatre at the Klaipėda University;
2002 to 2004 – teacher of theatre at the International Theatre Academy GITIS Scandinavia, Arhus, Denmark;
2003 to present – docent and teacher of theatre at the Klaipėda University.

International theatre workshops:
1994 – teacher at the 3rd Michael Chekhov international workshop “Acting on the Threshold”, London;
1995 – teacher at the 4th Michael Chekhov International Workshop, Riga;
1996 – teacher, director and lecturer at Michael Chekhov international workshop, Strasbourg;
1997 – teacher, director and lecturer at Michael Chekhov international workshop in Melikhovo;
1998 – teacher and lecturer at Michael Chekhov international workshop “Michael Chekhov Acting School,” Munich;
1999 – lecturer at Michael Chekhov international workshop, Birmingham;
2001 – teacher and lecturer at Michael Chekhov international workshop “Michael Chekhov in the Twenty-first Century,” Smolensk.

Main drama productions:
at the Lithuanian National Drama Theatre, Vilnius – Eugene O’Neill “Long Day’s Journey into Night” (1989); Brian Friel “Dancing at Lughnasa” (2001);
at the State Youth Theatre, Vilnius – Žemaitė “The Three Beloved” (1978); Harold Pinter “Old Times” (1986);
at the Šiauliai Drama Theatre – Federico Garcia Lorca “Dona Rosita, or the Language of Flowers” (1976); August Strindberg “Miss Julie” (1977); Vidmantė Jasukaitytė “Žemaitė” (1986); Oscar Milosz “Mephiboseth” (1991); George Bernard Shaw “Heartbreak House” (1993);
at the Kaunas State Academic Drama Theatre – Juozas Grušas “The Amber Villa” (1980); August Strindberg “Creditors” (1981); Thornton Wilder “Our Town” (1982); Nikolai Gogol “The Madman’s Diary” (1985); Thornton Wilder “Long Christmas Dinner” (1991); Vanda Juknaitė “Clerk of Vainutas” (1994); Markas Zingeris “Around the Fountain, or Little Paris” (1996); James Goldman “The Lion in Winter” (1997); August Strindberg “The Ghost Sonata” (1998); William Butler Yeats “The Words Upon the Window Pane” (1999);
at the Juozas Miltinis Drama Theatre, Panevėžys – Henrik Ibsen “Little Eyolf” (2000);
at the Klaipėda Drama Theatre – Martin McDonagh “The Beauty Queen of Leenane” (2001);
at the Elisabethbühne Theatre (now Schauspielhaus Salzburg) in Salzburg, Austria: Albert Camus “Caligula” (1989); Federico Garcia Lorca “Yerma” (1990);
at the Rogaland Theatre, Stavanger, Norway: Fyodor Dostoevsky “Crime and Punishment” (1997);
at the Skatuve Theatre, Riga, Latvia: Vanda Juknaitė “Formula” (2001);
at the Dialog Theatre, Copenhagen, Denmark: Vladimir Malyagin “The Justice of Humanity” (2003).

Musical productions:
at the Kaunas State Academic Drama Theatre: Anton Yasenka and Lesia Ukrainka “The Forest Song” (1999);
at the Džiugena Theatre: Terrence McNally “Master Class” (2000);
at the Kaunas Musical Theatre: Giedrius Kuprevičius, Herkus Kunčius “Kipras, Fyodor and Others” (2003);
at the Pergalė Cinema Theatre, Vilnius: Giedrius Kuprevičius, Leonidas Jacinevičius, Saulius Šaltenis “Battue of Fire” (2004).

Teleplay productions:
at the Lithuanian National TV: Leonhard Frank “Karl and Anna” (1981); Šatrijos Ragana “Irka’s Tragedy” (1987);

Social activities and memberships:
1988 to 1992 – member of 1st and 2nd Seimas of Sąjūdis (Lithuanian National Movement for Independence);
1988 to 1991 – activist with the Green Party of Lithuania;
2005 to present – member of MICHA (the international Michael Chekhov Association)
2005 to present – member of the Lithuanian Theatre Directors’ Association