D. Vėbra

Dainininkas – amžinas studentas : [Danieliui Vėbrai sukako penkiasdešimt metų] / Ramutė Brilienė. – Portr. // Kauno diena. – 2000, spalio 21, p. 13

Duetas ne tik operetei: [apie Stasę Gerbutavičiūtę ir Danielių Vėbrą] / Egidijus Mažintas. – Portr. // Komjaunimo tiesa. – 1989, vas. 21, p. 2

Išėjo, bet išliko : [apie vokalo pedagogę A. Turowską-Usienę, su D. Vėbros, R. Preikšaitės ir kt. prisiminimais] / Alina Ramanauskienė. – Iliustr., portr. // Muzikos barai. – 2011, Nr.  1/ 2, p. 48-50.

Kai žiūrovai spaudžia koją : [žiurovų nuomonė apie Danieliaus Vėbros dainavimą D. Verdžio operoje „Rigoletas“ : poleminė L. Zamulskienės nuomonė išspausdinta straipsnio pradžioje] // Vakarinis Kaunas. – 1994, geg. 11, p. 1,5 (pasirašė : Juozas Kuntaplis)

Kauno muzikinis teatras, Kauno valstybinis muzikinis teatras / Janina Stankevičienė. – Iliustr. // Muzikos enciklopedija. – [T.] 2, 2003, P. 137-140

Keturioliktą kartą kauniečius džiugins „Operetė Kauno pilyje“: [apie festivalį, su Danieliaus Vėbros ir Gedimino Maciulevičiaus pasisakymais] // 15 min.lt [interaktyvus] 2015 birž. 30, [žiūrėta 2015.12.01. Prieiga per internetą

Mene nėra pusiaukelės : [apybraiža apie Stasę Gerbutavičiūtę ir Danielių Vėbrą, su red. prierašu apie aut.] / Egidijus Mažintas. – Iliustr.. portr. // Draugas (Chicaga, Ill.) , priedas: Mokslas, menas, literatūra, 1990, rugs. 15, p. 4

Sėkmingi debiutai klasikinėje operoje : [pokalbis su KMT solistais, tame tarpe Danieliumi Vėbra, Gediminu Maciulevičiumi po spektaklio „Traviata“ / kalbėjosi] Daina Klimauskaitė // Kauno tiesa. – 1983, liep. 3, p. 4

Šešetas iš Kauno : [apie jaunuosius KMT solistus, tame tarpe Danielių Vėbrą ir Gediminą Maciulevičių operoje „Traviata“ / Stasys Domarkas. – Iliustr. // Nemunas. – 1983, nr. 1, 2 virš. p.

Danielius Vėbra : [biograma] // Kas yra kas Lietuvoje 95/96. – Kaunas, 1995, p. 838

Vėbra Danielius / Lina Stankevičiūtė. – Iliustr. // Muzikos enciklopedija. – [T.] 3, 2004, P. 599