Įžanga

 

Opereretė – ne visiems įkandamas riešutas. Čia turi dainuoti kaip operoje, šokti kaip balete, vaidinti kaip dramoje.

                                                                                        Danutė Dirginčiūtė, 2002 m.

Danutė Dirginčiūtė daug prisidėjo, kad operetės žanras būtų pripažintas. Ilgai ir ištikimai tarnaudama operetei, puoselėjo tuos jos bruožus, kurie sudaro humanistinę žanro plotmę, jo gyvybingumą. O tai – optimizmas, humoras, lyriški, kilnūs, romantiški jausmai, emocingumas ir artistiškumas.

                                                                                     Daina Klimauskaitė, 2002 m.

 

Būtent operetėje išsiskleidė jos neblėstantis talentas. Puikūs sceniniai duomenys – stiprus spalvingo tembro balsas, taisyklinga dikcija, raiški kūno plastika, impulsyvi, džiugi nuotaika ir kūrybingumas scenoje puošė visus jos vaidmenis.

                                                                                   Daina Klimauskaitė, 2002 m.

***

 

Bibliografinėje rodyklėje atsispindi  Danutės Dirginčiūtės kūryba ir literatūra apie dainininkę nuo 1976 metų. Sukurti vaidmenys pateikiami abėcėlės tvarka, prie jų nurodomas muzikinio kūrinio originalus pavadinimas ir premjeros KVMT data. Bibliografijos skyriuje straipsniai, pasisakymai, interviu išdėstyti metų chronologine seka, metų viduje – pagal abėcėlę. Rodyklė nuolat papildoma naujais įrašais.
*(žvaigždute) pažymėtuose straipsniuose Danutė Dirginčiūtė tiktai paminėta. Knygų, žurnalų ir laikraščių straipsnių iliustracijos aprašytos Ikonografijos skyriuje.

 

 

Sutartiniai ženklai:
 Kompaktinė plokštelė 

  Vinilo plokštelė   

 Kauno apskrities viešosios bibliotekos leidinio šifras

 

 Santrumpos:

KVMT  Kauno Valstybinis muzikinis teatras