Iš repertuaro

Iš repertuaro

Pastaba: Pliuso ženklu (+) pažymėti kūriniai, kuriuos atlieka (ir) Vilhelmo Čepinskio vadovaujamas orkestras. Kūrinių pavadinimai pateikti lietuvių kalba, arba kaip šaltinyje

Vidmantas Bartulis „Lozoriaus giedojimai“ 
                                 Koncertas dviems smuikams, fortepijonui ir styginių orkestrui
Giedrius 
Kuprevičius Koncertas smuikui ir orkestrui „Uno solo e tutti“
                                      Oratorija „Amžinoji šviesa“
Bronius 
Kutavičius Amžinoji ramybė: smuikui, violončelei ir fortepijonui [iš]: „Aštuonios Stasio miniatiūros“ [The eternal peace [from] „Eight Stasys miniatures“]
                               
+(?)Dzūkiškos variacijos : styginių orkestrui
Giedrius 
Svilainis Stabat Mater : styginių orkestrui ir solistams
Anatolijus 
Šenderovas „In memoriam…“
Stasys 
Vainiūnas Koncertas smuikui ir orkestrui op. 28

Isaac Albeniz „España“  styginiams
                      
 +„Sevilia“ orkestrui
Anonimas „Tamsiai vyšninė skraistė“, romansas
Johann Sebastian Bach +Koncertas smuikui su orkestru Nr.1 a-moll, BWV 1041
                                     
 *+Koncertas  smuikui ir styginiams d-moll, BWV 1052  [rekonstr. V.Čepinskio]
                                       
+Koncertas dviems smuikams ir orkestrui d–moll, BWV 1043
                                         6 sonatos smuikui ir fortepijonui
                                         Koncertas smuikui E-Dur, BWV 1042 
                                         Koncertas D-moll, BWV 1052 
                                         Koncertas smuikui su orkestru Nr.1 a-moll BWV 1
Ludwig van 
Beethoven Fortepijoninis trio B-dur 
                                       Koncertas D-dur, op. 61.
 Dalys: 1. Allegro ma non troppo. 2. Larghetto. 3. Rondo: allegro
                                          Sonata 
 smuikui ir fortepijonui  Es-dur Nr. 3 
                                          Sonata smuikui ir fortepijonui F-dur Nr. 5 „Pavasaris“ 
Sonata smuikui ir fortepijonui c-moll Nr. 7, op. 30 . Dalys: 1. Allegro con brio; 2. Adagio cantabile; 3. Scherzo: Allegro; 4. Finale:Allegro 
                               
                                          Sonata smuikui ir fortepijonui  a-moll Nr. 9

Charles-Auguste de 
Bériot, Scène de ballet“, op. 100 : smuikui ir orkestrui [„Baleto scenos“]
Борисов, Борис Самойлович [Boris 
Borisov] Žvaigždės danguje, romansas
Johannes 
Brahms Andante con moto iš Fortepijoninio trio Nr. 2  C-dur, op. 87
                              Contemmplation iš „Wie Melodien zieht es mir“ 
[Kai skamba man melodija], Nr. 1, op.105  [aranžuotė  J. Heifetz]
                               Fortepijoninis trio B-dur
                               Styginių sekstetas Nr. 1, op 18.
                               Sonata smuikui ir fortepijonui A-dur Nr. 2, op. 100 :  . Turinys: 1. Allegro amabile; 2. Andante tranquillo; 3.Allegretto grazioso (quasi Andante)
                               Koncertas D-dur, op. 77 : 
smuikui ir fortepijonui
                               Sonata smuikui ir fortepijonui Nr. 2
                               Sonata smuikui ir fortepijonui Nr. 3
                               Koncertas smuikui ir violončelei a-moll, op. 102

                              
+Adagio iš Klarnetinio kvinteto (altui ir styginiams aranžavo M. Bezreckis)
                                Vengrų šokiai
 [Ungarische Tänze]: orkestrui
Benjamin
 Britten Koncertas smuikui ir orkestrui, op. 15 :
Max Christian Friedrich Bruch. Koncertas smuikui ir orkestrui  g-moll Nr. 1, op. 26 Turinys: 1. Allegro moderato ; 2. Adagio; 3. Allegro energico
                                               
 +„Kol Nidrei“, op. 47: altui ir styginiams
                                                Koncertas smuikui ir orkestrui g-moll Nr. 1,  op. 26
Хачатурян, Арам Ильич [Aramas 
Chačaturianas]. „Šokis su kardais“ (transkripcija J. Heifetz) smuikui ir fortepijonui
Харито, Николай Иванович [Nikolaj 
Charito] „Nuvytusios chrizantemos“ : romansas
+Ernest Chausson Koncertas smuikui, fortepijonui ir styginių kvartetui D-dur, op. 21 (versija smuikui, fortepijonui ir orkestrui )
Fran
çoise Choveaux „Concerto dit diabolique“: smuikui ir orkestrui Nr. 2, op. 85
Arcangelo
 Corelli Concerto Grosso g-moll, Nr. 8, op. 6,  Fatto per la Notte di Natale“ [„Kalėdų koncertas“] : orkestrui
Claude 
Debussy. +Andante espressivo iš Fortepijoninio trio Nr. 2  G-dur, L 3
                                
                           „Beau soir“ [„Gražus vakaras“]
                           „Clair de lune“ [„Mėnulio šviesa“]
                          „Fille aux chveuax de line“ [„Mergaitė linų spalvos plaukais“]
                           Sonata smuikui ir fortepijonui 
Antonin 
Dvořak Simfonija Nr 9 e-moll , op.95(„Z Nového Světa“) : styginiams
Wolf 
Ebann +„Hommage a la Russie“ smuikui ir orkestrui
*Fantazija smuikui ir orkestrui (perdirbo ir orkestravo V. Čepinskis)
Werner
 Egk Muzika styginių kvintetui (orkestrinė versija)
Edward 
Elgar „Meilės pasveikinimas“ [„Salut d’amour“]
                           Koncertas b-minor, op. 61: 
smuikui ir fortepijonui
Gabriel
 Fauré Sonata smuikui ir fortepijonui A-dur Nr. 1 , op. 13
Фомин, Борис Иванович [Boris 
Fomin] „Vienąkart gyvenime“: rusų romansas
César
 Franck Sonata smuikui ir fortepijonui A-dur
Stephen Collins Foster „Jeanie with the light brown hair“ [„Rudaplaukė Dženi“]
Mauro 
Giuliani +Koncertas gitarai ir orkestrui A-dur, op. 30. D. II.: Andantino siciliano 
Genadij
 Gladkov-Boris Andrianov *+„Brėmeno muzikantai“ : smuikui, violončelei ir styginiams (aranžavo V. Čepinskis)
                          
*+„Keturi moldavų šokiai“: smuikui, violončelei ir orkestrui (aranžavo V.Čepinskis ir B. Andrianov )
Gerald
 Garcia +Koncertas smuikui, gitarai ir orkestrui (premjera Lietuvoje 2013 m.)

Глазунов, Александр Константинович [Alexander Glazunov] Koncertas a-moll , op. 82
Osvaldo Golijov +„Last Round”  [„Paskutinis ratas“] styginių ansambliui 
Edvard 
Grieg Sonatos smuikui ir fortepijonui ( Nr. 1, 3 )
Georg Friedrich Händel Concerto grosso  G-dur Nr. 1, op.6
                                          „Pasacaglia“ [Pasakalija]
                                           Šešios sonatos : smuikui ir fortepijonui
Joseph Haydn „Die sieben Worte des Erlosers am Kruetze“ [Septyni paskutiniai Kristaus žodžiai] :
orkestrinė versija
                         
+Koncertas violončelei ir orkestrui Nr. 1 C-dur, Hob. VII b
Jeno Hubay *Hejre Kati“ [„Ateik čia, Kati“] (aranžuotė V.Čepinskio)
Eugène A.Ysaÿe. A child’s dream“ [Vaiko svajonė] : smuikui ir orkestrui (fortepijonui), op. 14 
                               Sonata dviem smuikams 
                            
  +Simfoninė poema smuikui ir orkestrui „Exil“, op. 25 
                             
+ „Vakaro harmonijos“ styginių kvartetui ir styginių orkestrui (atliktas pirmą kartą Lietuvoje 2009.12.30)
Jaroslav
 Kocian „Lopšinė“ 
Zoltán Kodály „Adagio“ [aranžuotė V.Čepinskio]
Fritz 
Kreisler „Liebesleid“ [Meilės kančios]
                        „Marche miniature viennoise“ [Mažasis Vienos maršas]
                               
                        „Sincopation“ [Sinkopės]
Tõnu 
Kõrvits kūrinys
Jean-Marie Leclair *+Sonata D-dur : smuikui ir styginiams [aranžuotė V.Čepinskio]
                                       Sonata smuikui ir fortepijonui D-dur
Pietro Antonio 
Locatelli +Conterto grosso f-moll,  Nr. 8, op.1: orkestrui
Bohuslav Martinů *+Sonata dviems smuikams ir orkestrui  [aranžuotė V. Čepinskio]
Jules Émile Frédéric 
Massenet „Meditacija“ [Méditacia]
Felix 
Mendelssohn-Bartholdy  „Auf Flügeln des Gesanges“ [„Dainos sparnais“]: smuikui ir fortepijonui
                                                +Koncertas smuikui, fortepijonui ir orkestrui d-moll
                                                
+Koncertinė pjesė d-moll Nr. 2, op. 114 dviem klarnetams ir orkestrui. Dalys: 1. Presto; 2. Andante; 3. Allegretto grazioso
                                               
+Styginių oktetas Es-dur, op. 20 (versija orkestrui)
                                               Trio d-moll
                                                Koncertas smuikui e-moll, op. 64
                                                Double Concerto in D minor
Wolfgang Amadeus Mozart +Koncertas fleitai D-dur, KV 314
                                                
+Koncertas fleitai G-dur, KV 313
                                                 „Karūnavimo mišios” C-dur, K 317
                                                 Adagio E–dur, KV 261 iš Koncerto smuikui, K 219
                                                 Vesperae Solemnes De Confessore, KV 339
                                                 Gradualas „Sancta Maria, mater Dei“, KV 273
                                                 Fortepijoninis trio B-dur, K 502, 2 dalis Larghetto
                                                 Sonata smuikui ir fortepijonui B-dur, KV 378
                                                Koncertas G-dur Nr. 3 smuikui ir orkestrui, KV 216
                                                 Koncertas D-dur Nr. 4 smuikui ir orkestrui, KV 218
                                                 Koncertas A-dur Nr. 5, smuikui ir orkestrui , KV 219
                                                 Koncertinė simfonija smuikui, altui ir orkestrui Es-dur, KV 364
                                                 Simfonija  A-dur Nr. 29, KV 201
Обухов, Александр Трофимович [Aleksandr 
Obuchov] „Varteliai“: romansas
Nicolò Paganini *Koncertas smuikui ir orkestrui b-moll Nr. 2, op. 7. Dalys: Allegro maestoso/ cadenza V. Čepinskio; 2. Adagio; 3.Allegretto moderto „La campanella“
                          Introdukcija ir variacijos „Kai apmiršta širdis“
                          Koncertas D-dur Nr. 1, op. 6, MS 21
                          
Koncertas b-moll Nr. 2, op. 7, MS 48
                          Koncertas d-moll Nr. 4,  MS 60
                         
 *Kaprisai Nr. 9 ir Nr. 24, styginių kvartetui (aranžavo V. Čepinskis)
                          Sonata smuikui ir gitarai A-dur Nr.1,  iš rinkinio „Centone di Sonate“ MS 112
                          Sonata smuikui ir gitarai C-dur Nr.3, iš rinkinio „Centone di Sonate“ MS 112
D. Paisiello operos „Gražioji malūnininkė“ tema, op. 38, MS 44
Arvo Pärt Mozart-Adagio : smuikui, violončelei ir fortepijonui 
Á
stor Piazzolla +“Ave Maria“ [Tanti anni prima]. orkestrui aranžavo  V. Čepinskis
                           
 +* Concierto para Quinteto [Koncertas kvintetui], smuikui ir orkestrui aranžavo V. Čepinskis
                            
+ *Keturi tango styginiams 
                            
+  *“Las Cuatro Estaciones Porteñas“ [„Four seasons of Buenos Aires“ – „Keturi Buenos Airių metų laikai“]. Turinys: 1. Verano [Summer]; 2. Otoňo [Autumn]. 3. Invierno [Winter]. 4. Primavera [Spring]. (aranžavo V. Čepinskis)
                              
                           
 +*Kicho kontrabosui, violončelei ir orkestrui (aranžuotė V.Čepinskio)
                            
+*Koncertas kvintetui [Concierto para quinteto] (smuikui ir orkestrui aranžavo V. Čepinskis )                    
                            
+*Meditango smuikui, gitarai ir orkestrui (aranžuotė V. Čepinskio) 
                            
+Meditango smuikui ir orkestrui
                           
 +Tango ballet: smuikui ir orkestrui. Dalys: 1.Titulos (tempo de tango) [Titles]; 2. La calle [Street]; 3. * Encuentro-Olvido [Meeting-forgetfulness]; 4. Cabaret; 5. Soledad [Solitude]; 6. La calle [Street] (aranžuotė V. Čepinskio)  
                        
 +„Tanti Anni Prima“ smuikui ir orkestrui
                         
+  „Tango Cafe 1930″ violončelei ir orkestrui
Ignaz Joseph 
Pleyel kūriniai
Manuel Maria 
Ponce „Žvaigždutė“ [„Estrellita“] (J.Heifetz transkripcija)
Прокофьев, Сергей Сергеевич [Sergey 
Prokofiev] Maršas (J.Heifetz transkripcija)
                                 Koncertas D-dur Nr. 1, op. 19
                                 Sonata C-dur, op. 56
Рахманинов, Сергей Васильевич [Sergej 
Rachmaninov] „Saulutės“ [Daisies] (J.Heifetz transkripcija)
                                      „Čia gera“ [„It’s peaceful here“] (J.Heifetz transkripcija)
                              
                                      Vokalizė [Vocalise]
Maurice
 Ravel „Alborada del gracioso“ : orkestrui
                          „Dafnis ir Chlojė“, siuita Nr. 2
                           Passacaille iš fortepijoninio trijo a-moll
                          
Sonata smuikui ir fortepijonui G-dur (?)
Ottorino
 Respighi „Romos fontanai“ iš Trilogijos simfoniniam orkestrui (?)
Рыбасов,
 Иван Осипович [Ivan Rybasov] „Tiktai tau“: romansas
Gioachino Rossini Sonata dviem smuikams, violončelei ir kontrabosui D-dur Nr.6
                           
+Sonata styginiams Nr. 3, C-dur
Miklós Rózsa Sonata, op. 15a 
Nino Rota Improvizacija d-moll  smuikui ir orkestrui [aranžuotė .V Čepinskio]
Camille 
Saint-Saens Sonata smuikui ir fortepijonui Nr. 1, d-moll
Pablo de
 Sarasate Caprice Basque op. 24: smuikui ir fortepijonui (aranžuotė  J. Kocian) 
                                  Carmen concert fantazija, op. 25. Dalys: 1. Allegro moderato; 2. Moderato; 3.Lento Assay; 4.Allegro moderato; 5. Moderato
                                  Jota de Pablo: smuikui ir orkestrui (fortepijonui), op. 52  
                                Jota Navarra – Spanisch Tänze [Ispaniški šokiai]: smuikui ir fortepijonui, Nr.2 (4), op.22
                                
 + Romanza Andaluza y Jota Navarra – Spanisch Tänze [Ispaniški šokiai] Nr. 1 (3) ir 2 (4), op. 22: smuikui ir orkestrui [aranžavo B.Milka]
                                  Malagueňa – Spanisch Tänze [Ispaniški šokiai], smuikui ir fortepijonui Nr. 1, op. 21                              Playera – Spanisch Tänze [Ispaniški šokiai]: smuikui ir fortepijonui Nr. 1 (5), op. 23
                               
 * +Serenata andaluza [Andalūziška serenada], op. 28: smuikui ir orkestrui (aranžuotė V. Čepinskio)
                              
  * Serenata andaluza [Andalūziška serenada], op. 28 : smuikui ir fortepijonui (aranžuotė V. Čepinskio)
                                 Ziguenerweisen [Čigoniškos melodijos]. Dalys: 1.Moderato; 2. Lento; 3. Un poco più lento; 4. Allegro molto vivace
                                  Zortzico „Adiós montaňas mias“ – La danza española [Ispaniškas šokis], op.37 : smuikui ir fortepijonui                                                   

Jean Sibelius +Koncertas smuikui ir orkestrui d-moll, op. 47.
                      Noktiurnas iš „Belshazzar’s feat suite“, op. 51[aranžuotė M.Press]
  Шостакович, Дмитрий Дмитриевич [Dmitrij 
Shostakovich] Koncertas smuikui ir orkestrui a-mollop.99 
                                  Kvartetas c–moll Nr. 8, op.110 (orkestrinė versija)
                                  Sonata smuikui ir fortepijonui, op. 134
                                  Koncertas smuikui a-moll Nr. 1 , op. 77 (op. 99) 
Franz 
Schubert Andante un poco mosso iš fortepijoninio trio B-dur Nr. D 898, op.99
                         Serenada
                        
 *„Schwanengesang“ [„Gulbės giesmė“]
                        
  *„Ständchen“ [„Rytinė serenada“]
                         
*„Du bist die Ruh“[„Tu esi ramybė“]
                         * „Der Lindenbaum“ [„Liepmedis“] 
                         
+„Der Tod und das Mädchen“[„Mirtis ir mergelė“], styginių kvarteto orkestrinė versija 
                        
 *„Auf dem Wasser zu singer“[„Dainuoti ant vandens“]
                         
*„Der Doppelgängerr“ [„Antrininkas“]
                       
  *„Der Erlkönig“ [„Girių karalius“]
                        
 *„Ave Maria“
                         
*„Traumerei“ [„Svajonė“]
Robert Schumann „Dedikacija“[„Widmung“] iš  ciklo „Myrthen“ [„Mirtos“] Nr.1, op. 25
                            Trys romansai violončelei op.94 (aranžuotė M.Utkin)
                            Fortepijoninis trio F-dur, op. 80, 2 dalis
                           
Ispaniškoji kantata(?)
Myroslav 
Skoryk kūrinys
Karel Filip 
Stamic +Koncertas dviem klarnetams ir orkestrui Nr. 4 .
Vihelm 
Stenhammar Simfonija g-moll Nr. 2, op. 334
Richard 
Strauss Sonata E-dur smuikui ir fortepijonui, op. 18.
                            „Salomėjos šokis“ iš operos Salomėja“, op. 54
                           
Siuita „Rožių kavalierius“, op. 59 (?)
                            Simfoninė poema „Tillio Eulenspiegelio išdaigos“, op. 28 (?)
Josef
 Suk. Meilės daina Nr. 1, op. 7 : smuikui ir fortepijonui (aranžuotė J. Kocian)
Georg Philipp 
Telemann +Siuita „Don Kichotas“ styginių orkestrui [„Don Quichotte“]
Чайковский, Пётр Ильич [Piotr
 Tschaikovskij] Andante Cantabile
                                 Koncertas D-dur , op. 35
                                 Uvertiūra-fantazija „Hamletas“, op. 67: smuikui ( orkestrui)
Leo 
Weiner „Šokių divertismentas“ : orkestrui
Carl Maria fon 
Weber +„Andante e rondo ungarese“, op. 35 J79: altui ir styginiams
Henryk 
Wieniawski Koncertinis polonezas D-dur  Nr. 1, op. 4: smuikui ir fortepijonui 
                                Polish song : mazurka Nr. 2, op. 12 : smuikui ir fortepijonui
                                Obertass : mazurka G-dur Nr. 1, op. 19 : smuikui ir fortepijonui
                                Romance san paroles
 [Romansas be žodžių]
      Koncertas d-moll Nr. 2, op. 22

Henri 
Vieuxtemps Innocence : iš „Romances sans paroles“ Nr .2, op. 8
                              Koncertas a-moll Nr. 5,  a-moll, op. 37
                              
*+Virtuozinis duetas smuikui, altui ir styginiams op. 39 (premjera Lietuvoje 2009.12.30)
Antonio
 Vivaldi Keturi metų laikai (keturių koncertų ciklas smuikui ir styginiams – RV 269, RV 315, RV 293, RV 297)
                         Koncertas smuikui ir orkestrui E-dur („La tempesta di mare“; „Il cimento“ No. 5), Op.8/5, RV 253 
                         Koncertas smuikui ir styginiams E-dur, RV 270
                         
+Koncertas dviem smuikams, violončelei ir orkestrui  d–moll, RV 565 („L’estro armonico“ Nr. 11), op. 3/11, RV 565
                         
+Koncertas dviem smuikams ir orkestrui B-dur, RV 524  
                         
+Koncertas dviem smuikams ir styginiams a–moll, RV 522 („L’estro armonico“ Nr. 8), op. 3/8
                         
+Koncertas violai d’amore, liutniai ir styginiams d-moll, RV 540
                        
*+ Koncertas violai d’amore, liutniai ir styginiams d-moll, RV 540 aranžuotė smuikui ir gitarai
                        +Kvartetas c–moll Nr. 8, op.110 (orkestrinė versija)
Antonio Vivaldi (Nicolas Chédeville) – Pastoralė A-dur iš Sonatos Nr. 4, op. 13, RV 59
                          Sonata dviems smuikams G-dur, RV