Gyčio Padegimo publikacijos

Gyčio Padegimo MOKOMOSIOS KNYGOS

Michailo Čechovo vaidybos metodo dėstymas : mokomoji knyga / Gytis Padegimas ; Klaipėdos universitetas. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto l-kla, 2016. – 74 p. ; 21 cm. – Bibliogr.: p. 74. – Tiražas 90 egz.. – ISBN 978-9955-18-898-8

Režisūros istorija : mokomoji knyga / Gytis Padegimas ; Klaipėdos universitetas. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto l-kla, 2016. – 116 p. ; 21 cm. – Bibliogr.: p. 116. – Tiražas 90 egz.. – ISBN 978-9955-18-895-7

Gyčio Padegimo DRAMATURGIJA

JAH : dviejų veiksmų dokumentinė fantasmagorija : [pjesė apie Juozapą Albiną Herbačiauską] / Gytis Padegimas // Prie Nemunėlio, 2012, Nr. 2 (29), p. 34-63.

Alksniškės : dviejų dalių dialogai : [pjesė apie Prezidentą Kazį Grinių] / Gytis Padegimas // Prie Nemunėlio, 2017, Nr. 1 (38), p. 43-73.

Pirmeiviai : komiška drama : [pjesė apie Lietuvos profesionaliojo teatro kūrėjus] / Gytis Padegimas // Prie Nemunėlio, 2020, Nr. 1 (44), p. 76-115.

Gyčio Padegimo PUBLIKUOTI PRANEŠIMAI

1997

Some aspects of Lithuanian playwriting // Culture in Balance: Texts Crossing Borders ( tarptautinės konferencijos “Culture in Balance” rinktinė), Theater Institute Nederland, European Cultural Month Lubljana, Slovenia, 1997, p.71-75.

1998

Lietuvių dramaturgija vakar ir šiandien : [pranešimas, skaitytas Teatro ir kino informacijos ir edukacijos centro seminare “Lietuvių dramaturgija vakar ir šiandien”]. – Santr. angl. 119 // Lietuvos teatras. – 1998/1999, ruduo, žiema, p. 62-73.

Литовская режиссура 90-х годов : [pranešimas, skaitytas tarptautinėje mokslinėje-kūrybinėje konferencijoje “ Сучасная беларуская рэжысура”] // Сучасная беларуская рэжысура (Tarptautinės mokslinės-kūrybinės konferencijos rinktinė), Minsk (Baltarusija), 1998, p. 128-133.

2001

Paskutinių sovietmečio sezonų režisūrinė patirtis Lietuvos valstybiniame akademiniame dramos teatre : [pasisakymas mokslinėje konferencijoje skirtoje Lietuvos Nacionalinio dramos teatro 60-mečiui paminėti / užrašė] Laura Blynaitė // Menotyra. – 2001, Nr.1, p. 33-35.

2009

Les seize leçons de Tchekhov en Lituanie (The Emergence of Chekhov‘s Creative Method during his Work in Lithuania) : [pranešimas tarptautinėje konferencijoje Mikhaïl Tchekhov / Michael Chekhov : De Moscou à Hollywood, du théâtre au cinéma / From Moscow to Hollywood. From Stage to Screen]. – Iliustr. // Autant-Mathieu M. C. (ed by) „Mikhaïl Tchekhov = Michael Chekhov : De Moscou à Hollywood, du théâtre au cinéma. Montpelier : L‘Entretemps, 2009, p. 185-201. 

2013

Документирование спектакля с точки зрения режиссера // Документирование театрального наследия : Международная научная конференция : к 90-летию Российской государственной библиотеки искусств : доклады, сообщения, публикации / Рос. гос. б-ка искусств ; сост. А. А. Колганова. – М. : Новое издательство, 2013. – 432 с., XXXII с. ил, р. 56-60.

2014

Staging A. Strindberg in two Eras : [pranešimas skaitytas 18-je tarptautinėje Strindbergo konferencijoje „The Strindberg Legacy“ Stokholmo universitete Švedijoje] – Iliustr. // Strindberg on International Stages / Strindberg in translation. – Edited by Roland Lysel : Cambridge Scholars Publishing, 2014, P. 149-160.

2016   

Vakhtangov’s and Chekhov’s Work in Staging Strindberg’s Erik XIV as a Further Development of the Stanislavsky System and Representation of their own Discoveries : [pranešimas skaitytas 19-oje tarptautinėje Strindbergo konferencijoje „Strindberg across Borders“ Romoje] / Gytis Padegimas // Strindberg across Borders [edited by Massimo Ciaravolo] : Istituto Italiano Studi Germanici, Roma, 2016, P. 259-271.

2017

August Strindberg World’s Impact on Evolution of a Young Man in Soviet Union Times : [pranešimas skaitytas 20-oje tarptautinėje Strindbergo konferencijoje Strindberg and the Western Canon, 2017 m. birželio 1-4, Krokuva, skaityta 2017 m. birželio 3.

Gyčio Padegimo straipsniai knygose

Gyčio Padegimo straipsniai periodikoje

IKONOGRAFIJA

Režisierius Gytis Padegimas : [1985, fotografija : reprodukcija] / Virginijus Šonta // Kaunas : Lietuvos fotomenininkų sąjunga, 2003. – [50] p., įsk. virš. – ISBN 9955-438-17-7P. [44]