1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
   

 

1993

Olita Dautartaitė : [Šiaulių dramos teatro reklaminis leidinys, skirtas aktorės O. Dautartaitės 50-mečiui / sudarytoja Elvyra Markevičiūtė]. – Šiauliai : Delta, 1993 (Šiauliai : „Titnago“ sp.). – 24 p. : iliustr., portr. Antr. iš virš. – Kn. aut.: Stasys Ratkevičius, Gytis Padegimas, Elvyra Markevičiūtė. – Tiražas 1500 egz.

2003

Mėgėjų teatras Lietuvos kultūroje / Gediminas Šimkus. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2003 (Klaipėda : KU l-kla). – 308 p. ; 21 cm
Turinyje aut.: Villy Dall, Vytautas Jakelaitis, Jagoda Hernik-Spalinska, Regimantas Kaškauskas, Irena Maciulevičienė, Gytis Padegimas, Gediminas Šimkus, Danutė Vaigauskaitė, Stasys Vaitekūnas, Vaclovas Vičius, Vitalius Zabarauskas. – Bibliogr.: p. 307-308 (51 pavad.). – Tiražas 90 egz.

2008

Jurga : atsiminimai, pokalbiai, laiškai : [apie rašytoją, dailininkę Jurgą Ivanauskaitę] / sudarė Dovilė Zelčiūtė. – Vilnius : Tyto alba, 2008 (Vilnius : Logotipas). – 678, [1] p. : iliustr., portr. ; 24 cm
Aut.: Olegas Ablažiejus, Antanas Andrijauskas, Jolanta Antanaitienė, Vytautas Balsys, Jūratė Baranova, Ugnė Barauskaitė, Ray (Rimvydas) Bartkus, Audrius Beinorius, Vytautas P. Bložė, Nijolė Cibulskaitė, Viktorija Daujotytė, Rimas Driežis, Juozas Galkus, Dalia Ibelhauptaitė, Geraldas Jankauskas-Džeris, Rasa Janonytė, Howard Jarvis, Dalia Jazukevičiūtė, Aleksandras Jegorovas-Džyza, Vanda Juknaitė, Arvydas Juozaitis, Donaldas Kajokas, Aušra Karsokienė, Algirdas Kaušpėdas, Izolda Keidošiūtė, Virginija Kochanskytė, Aleksandras Kočiarovas, Ingrida Korsakaitė, Oskaras Koršunovas, Algirdas Kugevičius, Vytautas V. Landsbergis, Lina Lauraitienė, Silvija Laurenčikaitė, Birutė Mar, Eva Mattson, Robertas Mažeika, Jonas Mikelinskas, Edita Mildažytė, Laima Muktupavela, Kęstutis Navakas, Nikodemas, Paulius Normantas, Jonas Öhman, Gytis Padegimas, Monika Palietytė-Gineikienė, Nėrius Pečiūra-Atsuktuvas, Grytė Pintukaitė, Salvijus Pranskūnas, Algimantas Puipa, Radvilė Racėnaitė, Rasa Rimidytė, Markus Roduner, Vytautas Rubavičius, Talrids Rullis, Aldona Ruseckaitė, Rasa Samuolytė, Julius Sasnauskas, Nelė Savičenko, Jūratė Stauskaitė, Enrika Striogaitė, Tomas Šernas, Agnė Talmantaitė, Lolita Tirvaitė-Varanavičienė, Jurga Užkurnytė, Rimvydas Valatka, Gintaras Varnas, Beatričė Vasaris, Irena Veisaitė, Tomas Venclova, Petras Venclovas, Ona Židonytė. – Vert.: Aušra Karsokienė, Kęstutis Nastopka, Giedrė Žirgulytė. – Tiražas 7000 egz. …

2009

Reikalauju kūrybos laisvės! : knyga apie Kazimierą Kymantaitę / [sudarytojos Bernadeta Markevičienė, Agnė Gregorauskaitė ; atsakingoji redaktorė Bernadeta Markevičienė]. – Vilnius : Forumas „Kultūros eksperimentai“ : Žuvėdra, 2009 (Vilnius : Logotipas). – 380, [4] p. : iliustr., portr. ; 22 cm
Turinyje aut.: Irena Aleksiejienė, Algimantas Armonas, Roma Armonienė, Birutė Bagdonienė, Gražina Balandytė, Nijolė Baužytė, Petras Bielskis, Petras Blaževičius, Algimantas Bružas, Jonas Buziliauskas, Juzefa Čeičytė, Elena Gaigalaitė, Valerijonas Galdikas, Audronė Girdzijauskaitė, Romualdas Granauskas, Agnė Gregorauskaitė, Gražina Grigėnienė, Aleksandras Guobys, Vytautas Jakelaitis, Jūratė Jankauskaitė, Juozas Jokūbauskas, Stepas Jukna, Vanda Juknaitė, Darius Kairaitis, Regimantas Kaškauskas, Danutė Keturakytė, Vytautas Kirkutis, Kazimiera Kymantaitė, Jonas Korenka, Laima Lingytė, Jadvyga Lisevičiūtė, Irena Maciulevičienė, Bernadeta Markevičienė, Vytautas Mikalauskas, Gytis Padegimas, Juozas Pocius, Vytautas Rumšas, Kazys Saja, Rima Stauskaitė-Masiulienė, Daiva Šabasevičienė, Virginija Šablinskienė, Aleksandras Šidlauskas, Laimutė Štrimaitytė, Ramutė Tarnauskaitė-Vyšneveckienė, Dalia Teišerskytė, Pranas Treinys, Genovaitė Urmonaitė, Adolfas Večerskis, Antanas Vengris, Kęstutis Vitkauskas, Vytautas Vitkauskas, Regina Zdanavičiūtė. – Bibliogr. išnašose. – Tiražas [1000] egz

2010

Kauno valstybinis dramos teatras – 90 : 1920-2010 / Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Kauno valstybinis dramos teatras ; [sudarytoja Elvyra Markevičiūtė]. – Kaunas : Kauno valstybinis dramos teatras, [2010] (Kaunas : „Arx Baltica“ spaudos namai). – 156 p. : iliustr., faks., portr. ; 22 cm
Virš. antr. nenurodyta. – Turinyje aut.: Irena Aleksaitė, Audronė Girdzijauskaitė, Jonas Jurašas, Jolita Kančienė, Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė, Gražina Mareckaitė, Elvyra Markevičiūtė, Rūta Mažeikienė, Gytis Padegimas, Aušra Marija Sluckaitė-Jurašienė, Balys Sruoga, Egidijus Stancikas, Jurgita Staniškytė, Juozas Tumas-Vaižgantas, Jonas Vaitkus, Henrikas Vancevičius, Gintaras Varnas. – Tiražas 1500 egz..

2011

Scenos riteris : atsiminimai apie [aktorių] Praną Piauloką / sudarė Svajūnas Sabaliauskas. – Vilnius : Dominicus Lituanus, 2011 (Vilnius : Facili-lit). – 247, [1] p., [16] iliustr. lap. : portr. ; 22 cm + 1 garso diskas (CD)
Priedo antr.: Pranas Piaulokas skaito poeziją. – Aut.: Aldona Adomaitytė, Irena Aleksaitė, Laima Andrikienė, Eugenijus Bartulis, Nomeda Bėčiūtė, Rita Butkutė, Olita Dautartaitė, Juozapa Giniotienė, Aidas Giniotis, Gediminas Girdvainis, Justina Grumšlytė-Brazdžionis, Sigitas Jakubauskas, Dalius Jančiauskas, Arvydas Juozaitis, Vytautas Juškus, Larisa Kalpokaitė, Doloresa Kazragytė, Virginija Kochanskytė, Vytautas V. Landsbergis, Egidijus Lapkus, Oksana Laurutytė, Irena Liutikaitė, Gražina Mareckaitė, Elvyra Markevičiūtė, Nijolė Mirončikaitė, Nijolė Narmontaitė, Natasha Ogaj-Ramer, Gytis Bernardas Padegimas, Saulius Eduardas Pauliukonis, Mari Poisson, Gediminas Pranckūnas, Aurelija Ragauskaitė, Svajūnas Sabaliauskas, Egidijus Stancikas, Regina Šaltenytė, Vytautas Širka, Rimas Tuminas, Genovaitė Vaiginytė, Rimantas Vaitiekūnas, Jonas Vaitkus, Viktoras Valašinas, Antanas Venckus, Tomas Venclova, Albertas Vidžiūnas, Vaclovas Vingras, Emilija Žaltkauskienė. – Bibliogr.: p. 235-247. – Tiražas 1000 egz.

Šiaulių dramos teatras : nuo 1931 m. rugsėjo 23 d. / sudarė Svajūnas Sabaliauskas. – Vilnius : Dominicus Lituanus, 2011 (Vilnius : Facili-lit). – 199, [1] p. : iliustr., faks., portr. ; 22 cm
Turinyje atsiminimų aut.: Aldona Adomaitytė, Irena Aleksaitė, Vasarė Andriuškevičiūtė, Olita Dautartaitė, Povilas Gaidys, Ričardas Jakutis, Jonas Jurašas, Egidija Kaulakytė, Virginija Kochanskytė, Fausta Laurinaitytė, Gražina Mareckaitė, Elvyra Markevičiūtė, Aidas Matutis, Nataša Ogaj-Ramer, Gytis Padegimas, Saulius Eduardas Pauliukonis, Gediminas Pranckūnas, Aurelija Ragauskaitė, Birutė Raubaitė, Regina Šaltenytė, Nomeda Šatkauskienė, Rimas Tuminas, Rimantas Vaitiekūnas, Loreta Vaskova. – Tiražas 1000 egz.

Po repeticijos : pokalbiai apie teatrą / Dovilė Zelčiūtė ; [Zenono Baltrušio portretinės nuotraukos]. – Vilnius : Alma littera, 2011 (Vilnius : Standartų sp.). – 235, [2] p. : portr. ; 25 cm
Turinyje aut.: Dainius Gavenonis, Gytis Ivanauskas, Danutė Juronytė, Doloresa Kazragytė, Oskaras Koršunovas, Birutė Mar, Alma Masiulionytė, Darius Meškauskas, Jūratė Onaitytė, Gytis Padegimas, Birutė Raubaitė, Rasa Samuolytė, Nelė Savičenko, Gintaras Varnas, Petras Venslovas, Leonardas Zelčius. – Tiražas 1700 egz.

2012

Algimantas Masiulis: siela po teutonų riterio šarvais : [prisiminimai, pokalbiai, laiškai / sudarė, kalbėjosi ir užrašė Elvyra Markevičiūtė]. – [Kaunas] : Kauno valstybinis dramos teatras, [2012] ([Kaunas] : Kopa). – 180 p. : iliustr., faks., portr. ; 26 cm
Turinyje aut.: Albinas Budnikas, Juozas Budraitis, Romualdas Čarna, Gediminas Jankus, Rudolfas Jansonas, Danutė Juronytė, Doloresa Kazragytė, Albinas Keleris, Aušra Keliuotytė, Virginija Kochanskytė, Vytautas V. Landsbergis, Liubomiras Laucevičius, Gytis Lukšas, Antanas Maciulevičius, Elvyra Markevičiūtė, Gražina Masiulienė, Algimantas Masiulis, Aivaras Mockus, Jūratė Onaitytė, Gytis Padegimas, Petras Palilionis, Inesa Paliulytė, Algirdas Paulavičius, Stasys Petronaitis, Grytė Pintukaitė-Valečkienė, Arūnas Sakalauskas, Eugenijus Survila, Rimantas Teresas, Romualdas Urvinis, Raimondas Vabalas, Jonas Vaitkus, Viktoras Valašinas, Regina Zdanavičiūtė. – Bibliogr.: p. 171-179. – Tiražas 500 egz.

2013

Teatrinis ugdymas: aktualijos ir perspektyvos : straipsnių rinkinys / Klaipėdos universitetas ; sudarė Danutė Vaigauskaitė, Irena Bierontaitė. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2013 (Klaipėda : KU l-kla). – 140 p. : iliustr. ; 21 cm
Aut.: Vytautas Anužis, Irena Bierontaitė, Salomėja Burneikaitė, Nerijus Gedminas, Sofija Kanaverskytė, Vitalija Kapsevičienė, Irena Maciulevičienė, Gytis Padegimas, Nelė Savičenko-Klimienė, Danutė Vaigauskaitė. – Bibliogr. str. gale ir išnašose. – Tiražas 90 egz.

Vegos Vaičiūnaitės „Miraklis“ / [sudarytoja Austėja Merkevičiūtė]. – Vilnius : Kultūros barai, 2013 (Vilnius : Spauda). – 246, [2] p. : iliustr., faks., portr. ; 24 cm + 1 elektron. opt. diskas (DVD)
Aut.: Nijolė Adamonytė, Norvydas Birulis, Johanna Di Blasi, Liudvikas Jakimavičius, Liliana Janavičienė, Vaidas Jauniškis, Ilze Kļaviņa, Rytis Kubilius, Skaidra Kulakauskienė, Romas Lileikis, Mieczysław Litwiński, Jovita Luneckaitė, Renata Marcinkutė, Leonas Merkevičius, Austėja Merkevičiūtė, Darinka Nikolič, Rūta Oginskaitė, Bernardas Gytis Padegimas, Rokas Radzevičius, Leo Ray, Ilga Reizniece, Tomas Sakalauskas, Kazimieras Seibutis, Viltarė Syrusaitė, Ligita Skukauskaitė, Jūratė Stauskaitė, Vega Vaičiūnaitė, Rasa Valujavičienė, Rasa Vasinauskaitė, Imelda Vedrickaitė, Ridas Viskauskas, Ieva Zole. – Vert.: Irena Aleksaitė, Vytautas Dekšnys, Laura Laurušaitė, Austėja Merkevičiūtė. – Bibliogr.: p. 239-243. – Tiražas [1000] egz.

2014

Rūta Staliliūnaitė: aš esu Barbora : atsiminimai apie scenos karalienę / [sudarytojas] Svajūnas Sabaliauskas. – Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], [2014] (Gargždai : Print-it). – 410, [2] p., [8] iliustr. lap. : iliustr., faks., portr. ; 22 cm + 1 garso diskas (CD)
Aut.: Regimantas Adomaitis, Jeronimas Brazaitis, Juozas Budraitis, Olita Dautartaitė, Kristina Diržinauskaitė, Felicija Dovidavičienė, Stasys Eidrigevičius, Aušra Eidukaitytė, Eglė Gabrėnaitė, Audronė Girdzijauskaitė, Audra Indrėkienė, Klemas Indrėkus, Sigutis Jačėnas, Arvydas Juozaitis, Jonas Jurašas, Donaldas Kajokas, Grigorijus Kanovičius, Daina Kazlauskienė, Doloresa Kazragytė, Robertas Keturakis, Virginija Kochanskytė, Ramunė Kudzmanaitė, Alvydas Laiškonis, Vytautas Landsbergis, Vytautas V. Landsbergis, Edmundas Leonavičius, Birutė Mar, Tautvyda Marcinkevičiūtė, Valentinas Masalskis, Giedrė Mažonavičienė, Nijolė Narmontaitė, Eimuntas Nekrošius, Jūratė Onaitytė, Nijolė Oželytė, Bernardas Gytis Padegimas, Ona Pajedaitė, Sara Poisson, Greta Poškutė, Aldona Elena Puišytė, Romualdas Rakauskas, Ligija Ribaitienė, Stanislovas Rubinovas, Aldona Ruseckaitė, Nelė Savičenko, Rūta Staliliūnaitė, Egidijus Stancikas, Marija Šepetienė, Lionginas Šepetys, Romalda Šiurnienė, Nijolė Tallat-Kelpšaitė, Tilė Vakarė, Vytautas Tomkus, Rimas Tuminas, Antanas Urba, Vytautas Steponas Vaičiūnas, Genovaitė Vaiginytė, Viktoras Valašinas, Delija Valiukėnaitė, Regina Varnaitė, Petras Venslovas. – Priedo turinys: 1. S. Nėries ir S. Santvaro poezija. 2. Mažeikių literatų klubo „Erdvė“ kūrėjų kūryba. 3. Berniukas ir žuvėdros : alegorinė pasaka / Vytautas V. Landsbergis ; skaito Rūta Staliliūnaitė (1-3). – Tiražas [2000].

Ona Padegimienė : [Gyčio Padegimo pasakojimas] / Irena Balčiūnienė, Alina Pūrienė, Ingė Lukšaitė // Gydytojos odontologės – Lietuvos kūrėjų motinos ir žmonos. – Vilnius : Spaudmeta. – 2014, p. 375- 383.

Gytis Padegimas : [režisieriaus pasakojimas] / [parengė] Nijolė Narmontaitė // Aktoriai, režisieriai ir kasininkės : ko nematė žiūrovai. – P. 234-243 – Vilnius : Alma littera, 2014. – 335, [1] p. – ISBN 978-609-01-1633-3