Vaidmenys

GYČIO PADEGIMO VAIDMENYS

TEATRE

(savo režisuotuose spektakliuose)

REŽISIERIUS. Thornton Wilder “MŪSŲ MIESTELIS”, 1982, Kauno valstybinis dramos teatras
REŽISIERIUS. Thornton Wilder “PER PLAUKĄ NUO ŽŪTIES”, 1993, Kauno valstybinis akademinis dramos teatras
REŽISIERIUS. Thornton Wilder “NAKTINIO TRAUKINO VAGONAS “HAJAVATA“, 1999, Klaipėdos valstybinis dramos teatras
SCENOS DARBININKAS. Terrence McNally “MEISTRIŠKUMO PAMOKA”, 2000, Teatras “Džiugena” (apdovanojimas už geriausią epizodinį vaidmenį Lietuvos teatrų festivalyje Rokiškyje)
OŽYS. Olivier Py “TEATRAI”, 2001, Naujosios dramos akcija, Vilnius
(kitų režisierių spektakliuose)
SIMEONOVAS-PIŠČIKAS Borisas Borisovičius, dvarininkas. Anton Čechov „VYŠNIŲ SODAS“. Rež. Kristian Smeds (Suomija). Naujosios dramos akcija‘2009, Vilnius

KINE

ERNESTAS. “ANGLŲ VALSAS” (pagal John Galsworthy pjesę “Džoja”), režisierius / scenarijaus autorius Gytis Lukšas, Lietuvos kino studija, 1982
KRISTUS. “NEBŪSIU GANGSTERIU, BRANGIOJI” (O’Henry novelių motyvais), režisierius Algimantas Puipa, Lietuvos kino studija CTV užsakymu, 1978
KĘSTAS. “SŪNUS PALAIDŪNAS” (Raimondo Kašausko apysakos «Žaliuojančios kalvos» motyvais), režisierius Marijonas Giedrys, Lietuvos kino studija, 1984)
GANDI. “VELDAS”, režisierius Nazim Tuliachodžajev, «Uzbekfilm» kino studija, 1989

Anglų kalba/English

ROLES

THEATRE
(in his own staging):

THE STAGE DIRECTOR. Thornton Wilder “OUR TOWN”, 1982, Kaunas state academic drama theatre
THE STAGE DIRECTOR. Thornton Wilder “BY THE SKIN OF OUR TEETH”, 1993, Kaunas state academic drama theatre
THE STAGE DIRECTOR. Thornton Wilder “PULLMAN CAR HIAWATHA”, 1999, Klaipeda state drama theatre
THE STAGE WORKER. Terrence McNally “MASTER CLASS”, 2000, Theatre “Dziugena” (best episodic role award at the Lithuanian theatres festival in Rokishkis)
THE GOAT. Olivier Py “THE THEATRES”, 2001, THE NEW DRAMA ACTION, Vilnius
Boris SIMEONOV-PIŠČIK. Anton Chekhov „THE CHERRY ORCHARD“ . Dir. Kristian Smeds (Finland). New drama action‘2009, Vilnius

CINEMA

ERNEST. “THE ENGLISH WALTZ” (based on the play “Joy” by John Galsworthy), director/script Gytis Lukšas, Lithuanian Film Studio, 1982;
CHRIST. “I WON’T BE A GANGSTER, MY DEAR” (based on the novellas by O’Henry), director Algimantas Puipa, Lithuanian Film Studio ordered by CTV, 1978;
KESTAS. “THE PRODIGAL SON” (based on the story “The Blossoming Hils” by Raimondas Kashauskas), director Marijonas Giedrys, Lithuanian Film Studio, 1984
GANDI. “VELD”, director Nazim Tuliachodžajev, Uzbek Film Studio, 1989